-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20615)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9866)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5333)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1666)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1560)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1341)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1096)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(951)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29048 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر منابع لغت بين مذاهب يكي است چگونه مي توان به ترجمه آيات در موردامامت به علماي شيعه اطمينان نمود؟ و ديگر اين كه چرا برخي كتب اهل سنت در نزد ما مستند نيست؟
اين يك امر واضح و روشن است كه مذهب و تدين نمي تواند هيچ گونه نقشي در ترجمه لغات داشته باشد! مثلاً آيا ممكن است اختلاف معني بين واژه هاي فرهنگ هاي انگليسي كه مؤلفان آنها از مليت هاي گوناگون هستند ديده شود؟! به طور مثال واژه اي در فرهنگ حييم و باطني كه مؤلفان آنها ايراني اند باشد و از نظر معني با فرهنگ آكسفورد منطبق و هماهنگ نباشد؟ از اينرو بسياري از مسلمانان در ترجمه معني لغات عربي به المنجد مراجعه مي كنند با اينكه مؤلف آن مسيحي است يا به لسان العرب مراجعه مي نمايند در حاليكه مؤلف آن از اهل سنت است. و اين امر بسيار ناروا و ناپسند است كه فردي اعتقادات خويش را در معناي الفاظ و واژه ها سرايت دهد و لغات را متناسب با مرام خويش معني نمايد و لذا لفظ امام به معناي رهبر و راهنما است حال در فرهنگ لغت شيعه باشد يا در فرهنگ اهل سنت. با وجود صدها نسخه دست نويس و چاپي از يك كتاب در كتابخانه ها و كتابفروشي ها (مخصوصاً اگر كتاب معتبر باشد) وقتي كتابي از اهل سنت در كتب شيعه طرح و مورد نقد قرار ميگيرد و اسناد و مدارك و نشاني مطلب مذكور همه قيد شده باشد و دسترسي به نسخه هاي ديگر كتاب مورد نقد ميسر باشد به نظر شما چرا اين گونه برخورد و تحليل مورد اطمينان نباشد؟ كداميك از اسناد و كتب اهل سنت كه در كتابهاي ما مطرح شده است و مورد نقد واقع شده نسخه منحصر به فرد بوده و امكان دسترسي به نسخه هاي ديگر آن وجود نداشته است؟ و لذا با ارائه كوچكترين سند ضعيف و استناد كاذب به سرعت ناپسندي اين فعل آشكار مي گردد و اعتبار مؤلف مخدوش مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.