-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30956)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13352)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12289)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6804)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2698)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1709)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29083 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

شب اول قبر انسانهايي كه مفقود بوده يا دير به خاك سپرده مي شوند چه زماني است؟
راساس آيات و خصوصاً روايات روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادي خود را با بدن برزخي و قالب مثالي مي يابد و مي ببيند اين بدن، شباهت بسياري به بدن دنيوي انسان دارد؛ ولي در عين حال بدني است كه با نظام و قوانين عالم برزخ سازگار است و با بدن مادي دنيوي، تفاوت هايي دارد. {V(نگا: عروج روح استاد محمد شجاعي تهران مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر چاپ اول، 1370 ش، صص 52و 59)V} افزون بر اين كه در بيشتر موارد مقصود از واژه قبر از جمله سؤال انگيز و منكرفشار قبر و.. در واقع مسائل برزخ است مثلاً گفته شده است {Hان القبر روضه من رياض الجنة او حفرة من حفرالنارH}؛ {Mقبر يا روضه اي از رياض بهشت و يا جايگاه پستي از جايگاه هاي آتش است M}. {V(بحارالانوار، ج 6، ص 159، روايت 19)V} مقصود از قبر عالم برزخ است نه قبر خاكي البته قبر برزخي و قبر خاكي يك ارتباط خاصي با هم دارند كه مجال طرح آن نيست ولي بايد توجه داشت كه عمده مسائل شب اول قبر و پس از آن مرتبط با عالم برزخ است نه قبر خاكي. {V(نگا، عروج روح، ج 7 - همان صص 69 و 114)V}. بنابراين هم عذاب قبر و فشار آن و هم شادي ها يا نقمت هاي ان مرتبط با نظام و عالم برزخ بوده و با قالب بدن برزخي و مثال صورت مي گيرد و قبر خاكي در اين موارد خصوصيتي ندارد ازاين رو اگر مرده اي را بسوازانند يا آن را بخورند يا به دريا بيندازند يا آن را موميايي كرده و در محفظه هاي خاصي نگه دارند، باز هم مسائل شب اول قبر، فشار قبر، سؤال، مكافات و يا... خواهد بود و شب اول قبر آنها، همان شبي است كه اين بدنها يا به دريا انداخته شد يا طعمه حريق گشته و يا خوراك حيواني قرار گرفته است شب اول قبر شهدايي كه پس از مدت مديدي اجساد مقدس و مطهر آنان يافت مي شود همان شبي است كه در بيابانها و مردابها مانده يا در خاك مدفون شده اند. حضرت امير(ع) مي فرمايند «فرو گذار نمي شود احدي از مردم كه در شرق و غرب زمين و دريا و صحرا هستند مگر آن كه فرشته هاي سؤال كننده به ملاقات آنان خواهند رفت» {V(معاد و عدل، آيه الله علم الهدي تهران مطبوعاتي افتخاريان چاپ دهم، بي تا، ص 100)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.