-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31063)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13356)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12326)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6909)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2026)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1970)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1715)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1195)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا زيارت ائمه نوعي شرك به خداوند نيست؟
ابتدا بايد به بررسي حقيقت عبادت بپردازيم تا معلوم شود آيا صرف اظهار ارادت و خضوع و فروتني و احترام و تكريم اولياي الهي و يا بوسيدن قبور آنان، عبادت و پرستش آنان است؟ حقيقت عبادت: عبادت در لغت عرب، معادل لفظ «پرستش» در زبان فارسي است. عبادت يا پرستش عبارت است از اين كه انسان در برابر كسي كه او را «خدا» و يا «مبدأ مستقل در تدبير و انجام امور عالم» مي داند، خضوع و تذلل و كرنش كند. بنابراين نبايد حقيقت عبادت را تنها در صورت و شكل عمل جستجو كرد. هر چند خضوع و تذلل يكي از اركان عبادت است، ولي صرف خضوع در برابر غير خدا عبادت نيست. بلكه بايد اين خضوع و تذلل با عقيده و اعتقاد خاصي توأم باشد و آن عقيده يكي از دو امر است: 1- اعتقاد به الوهيت و خدا بودن. 2- اعتقاد به ربوبيت. توضيح: رب كسي است كه تدبير و كارگرداني و سرنوشت امري، در دست اوست. خداوند رب العالمين است يعني سرنوشت و تدبير همه شؤون موجودات عالم، از وجود و هستي، حيات و مرگ، رزق و روزي و غيره در دست اوست. بله، از آن جا كه خداوند خود جهان هستي را عالم اسباب و مسببات قرار داده است، غير خدا به عنوان سبب و واسطه، در اين امور، به طور غير مستقل يعني با اذن و اراده و تحت قدرت الهي، نقش دارد. اما اين نقش به طور مستقل و خارج از اراده و مشيت و قدرت الهي نيست. بلكه سرچشمه گرفته از اراده و مشيت خداوند است؛ يعني، هرگونه تأثيرگذاري و انجام شؤون عالم هستي وابسته به اراده و قدرت الهي است {Hلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم H} حال اگر كسي معتقد باشد كه تدبير يكي از شؤون عالم هستي و مربوط به سرنوشت انسان مثل حيات و مرگ و روزي و آمرزش و... در دست غيرخداوند است به گونه اي كه خارج از حيطه نفوذ و قدرت الهي به طور مستقل عهده دار آن مي باشد و با اين اعتقاد در مقابل آن (غيرخدا) خضوع و تذلل كند، غير خدا را عبادت و پرستش كرده است. حاصل سخن: عبادت عبارت است از خضوع و كرنش و تذلل در برابر كسي كه او را «خدا» ميدانيم يا او را «رب و مبدأ مستقل در انجام و تدبير امور عالم هستي» مي دانيم. بنابراين: صرف خضوع و تذلل در برابر غيرخدا بدون يكي از دو اعتقاد فوق، عبادت و پرستش نيست به موارد ذيل توجه كنيد: 1- قرآن كريم به فرزندان دستور تذلل و خضوع در برابر پدر و مادر مي دهد: {A{/Bوَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً{w1-14w}{I17:24I}/}A}؛ {Mبال هاي ذلت و فروتني را در برابر پدر و مادر، از روي رحمت و مهرباني بگستران و بگو خدايا بر آنان رحم كن همان گونه كه آنان مرا در كودكي مورد رحم و مهرباني خود قرار دادندM}، {V(اسراء، آيه 24)V}. اگر خضوع و تذلل نشانه عبادت شخص باشد، مي بايست طبق اين آيه: اولاً، خداوند امر به شرك و پرستش غيرخدا كرده باشد. ثانياً، فرزندان مطيع، مشرك شمرده شوند و فرزندان عاق پدر و مادر، موحد قلمداد گردند. 2- خداوند به فرشتگان دستور مي دهد بر آدم سجده كنند: {A{/Bوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ {w1-9w}{I2:34I}*/}A}؛ {Mو آنگاه كه به فرشتگان گفتيم كه بر آدم سجده كنيد همگان سجده كردند مگر ابليس M}، {V(بقره، آيه 34)V}. اگر صرف شكل و صورت خضوع و تذلل كه در سجده وجود دارد، عبادت باشد همه ملائكه مشركند و خداوند خود آنان را امر به شرك كرده است!!! 3- مراجعه به استعمال كلمه عبادت در زبان عربي و معادل آن در فارسي «پرستش» و ساير زبان ها همين مطلب را تأييد مي كند كه صرف صورت و شكل در اطلاق عنوان عبادت كافي نيست. به عنوان مثال به شاگردي كه در مقابل استاد خود خضوع و كرنش مي كند يا به عاشقي كه لباس و پيراهن و در دو ديوار خانه معشوق خود را مي بوسد و به سينه مي چسباند و يا پس از مرگ او، خاك و تربت قبر او را مي بوسد، نمي گويند او را عبادت و پرستش كرد (بله گاهي تعبير مجازي مي شود مثل كسي كه شجاع است مي گويند شير است مقصود اين نيست كه واقعاً و حقيقتاً حيوان درنده جنگل است. از اين باب كسي كه شخصي را خيلي دوست دارد، مجازاً مي گويند او را پرستش مي كند). با توجه به حقيقت عبادت، پاسخ سؤال شما روشن مي شود كه احترام و تعظيم و تكريم امامان و اولياي الهي و بوسيدن قبور آنان، در حالي كه اعتقاد به الوهيت و خدا بودن آنان نداريم عبادت و پرستش آنان نيست. سجده كردن در كنار بارگاه آنان، گاهي سجده شكر براي خداوند است و اگر هم سجده براي خضوع و تذلل در مقابل اولياي خدا باشد چون بدون اعتقاد به الوهيت و خدا بودن آنان است، عبادت و پرستش آنان نخواهد بود. هر چند بهتر است از انجام چنين كاري كه وجه آن براي بسياري از كساني كه آن را مي نگرند معلوم نيست، خودداري كرد و ركوع و سجده را تنها براي عبادت خدا اختصاص داد. توسل به اولياي الهي و حاجت خواستن از آنان نيز، به اين معني نيست كه آنان را مستقل در انجام امور و شؤون عالم هستي مي دانيم بلكه در واقع از آنان مي خواهيم به خاطر منزلت و قربي كه در درگاه خداوند به سبب عبوديت و بندگي خدا، دارند از خداوند بخواهند حاجت و خواسته ما را برآورده كند؛ يعني، حاجت دهنده را خداوند مي دانيم و براي حاجت خواستن از خدا، بندگاني را كه نزد خداوند عزيزند واسطه قرار مي دهيم كه حاجت ما را از خدا بخواهند و اين نحوه توسل امري است كه هم از پيامبر اكرم و هم از اصحاب ايشان ديده شده است به عنوان مثال: پيامبر اكرم به حق خود و به حق پيامبران پيشين متوسل مي شوند. در طلب مغفرت براي فاطمه بنت اسد {Hاغفر لامّي فاطمة بنت اسد و وسّعه عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي H}؛ {Mخدايا مادرم فاطمه بنت اسد را بيامرز و جايگاه او را وسيع گردان به حق پيامبرت و به حق پيامبران پيش از من M}، {V(آيين وهابيت، جعفر سبحاني، ص 153)V} و مانند توسل عمر بن الخطاب به عباس عموي پيامبر {Hاللهم انا نستقيك بعمّ نبيّك و نستشفع اليك بشيبته H}؛ {Mپروردگارا، به وسيله عموي پيامبرت طلب باران مي كنيم و محاسن سفيد و سابقه او را در اسلام شفيع خود قرار مي دهيم M}، {V(همان، ص 162)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.