-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(28480)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13289)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(11831)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5835)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2669)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1957)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1917)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1660)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1350)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1156)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چه برهاني براي يگانه بودن و شريك نداشتن خداوند وجود دارد؟
فلاسفه و متكلمان، براي اثبات توحيد ذكر كرده اند. مرحوم استاد شهيد مطهري در «اصول فلسفه و روش رئاليسم» پنج برهان بر اين امر اقامه مي كنند. در اين مختصر فقط به يك برهان (برهان صرف الوجود) اشاره مي شود. اين برهان از چهار قسمت تشكيل شده است: 1. خداوند متعال داراي تمام كمالات است؛ زيرا وجود محض و واقعيت محض است. 2. وجود محض با عدم همراه نيست و نمي سازد. 3. وجود محض تمام وجود و كل وجود را شامل مي شود؛ زيرا منظور از وجود محض (يا صرف الوجود)؛ يعني، موجودي كه هيچ گونه عدمي در آن راه ندارد. پس او وجودي است كه هيچ حاشيه و كناره اي ندارد و به اصطلاح از كران تا كران وجود را شامل مي شود. 4. چنين موجودي نمي توان متعدد باشد؛ زيرا اگر متعدد باشد، حتماً محدود خواهد بود و اگر محدود باشد وجودي خواهد بود كه همراه عدم است و وجود محض نيست، {V(اصول فلسفه و رمز رئاليسم، ج 5، ص 152)V}. به عبارت ديگر: اگر واجب الوجود متعدد باشد: اولاً هر واجب الوجودي، به حدود و حاشيه واجب الوجود ديگر محدود شده است؛ ثانياً هر واجب الوجود، از وجود ديگري خالي است. پس وجود صرف و محض و ناب نيست؛ زيرا اين چند واجب الوجود، مفروض، در عرض هم و با هم مساوي اند. اگر آنها در طول هم بودند و با هم مساوي نبودند، آن كه در مرحله بالا بود، تمام مراتب مراحل پاييني ها را داشت و فقط او واجب الوجود بود و آنها زير مجموعه او بودند. اما در صورتي كه دو يا چند واجب الوجود، در عرض هم و مساوي باشند، دو اشكال اساسي لازم مي آيد: يكم: آنها صرف نيستند و لا متناهي و بي حد و نامحدوداند. دوم: هر كدام از واجب الوجودها كه محدوداند، نيازمند به وجودي هستند كه تحديد كننده آنها باشد. بنابراين اگر وجودي صرف و ناب باشد، بي حد و نامحدود است و جايي براي غير نمي گذارد و تا دوّمي فرض شود، {V(بداية المعارف الالهية، آيةالله خرازي، ج 1، ص 55)V}. البته اگر به مفاد برهان فطرت توجه شود، روشن مي گردد كه قلب آدمي، در توجه و ابراز نياز به بي نياز محض و بريدن از تمامي موجودات ديگر، فقط به يك موجود - كه بي نياز مطلق است - توجه دارد و همين دليل بر توحيد حق تعالي است. در قرآن نيز آياتي در اثبات توحيد آمده است، {V(آيات 22 سوره انبياء و 29 سوره زمر)V} و مطالب آن در برهان تمانع، مطرح مي شود. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: 1. اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 5، صص 155 - 153. 2. تفسير تسنيم، آيةالله جوادي آملي، ج 1، صص 42 - 41. 3. ده مقاله پيرامون مبدأ و معاد، آيةالله جوادي آملي، انتشارات الزهراء، صص 156 - 142. 4. خدا را چگونه بشناسيم، آيةالله مكارم شيرازي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.