-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11179)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29270 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حكم يهوديان در رابطه با بهشت و جهنم ، چگونه است ؟
حكم يهوديان دررابطه با بهشت و جهنم : آنچه كه از آيات و روايات وارده در اين زمينه مي توان استفاده كرد، نكات ذيل است : 1- مردم بر حسب وضعشان در برابروعده و وعيدهاي خداوند متعال به شش دسته تقسيم مي شوند : مومنان ،كافران ، مستضعفان ،مرجون لامر الله ، معترفان به گناه كه عمل صالح وناصالح را مخلوط كرده اند و اهل اعراف . مومنان افرادي هستند كه به خداوند ايمان آورده اند و جايگاهشان بهشت است . كافران كساني اند كه ازروي علم حق را شناخته اند ولي به علت عناد و لجاجت از آن سر بر تافته اند.اين گروه مقصرند و جايگاهشان به طور حتم جهنم است . اما گروه مستضعف و مرجون الي الله هم كساني اند كه داراي عذرند .يعني اگر نتوانسته اند به دين حق بپيوندند و بدان عمل بكنند به لحاظ تقصير و يا كوتاهي كردن آنان نبوده است ، بلكه از جهت يك سلسله عواملي بوده كه از اختيار آنها خارج بوده است . همين عوامل موجب جهل يا غفلت و يا عمل نكردن آنها به دستورات دين اسلام شده است . بديهي است كه چون اين صورت ترك به اختيار آدمي مستند نبوده و معلول عوامل خارج از اختيار آدمي اند، براي آدمي نه نفعي خواهند داشت و نه ضرري . مرجع كار چنين كساني خداوندخواهد بود .خداوند خودش به نحوي كه حكمت و رحمتش ايجاب مي كندعمل خواهد كرد .2- آيات 96 و 97 و 98 از سوره ً نساء بر مطلبي كه در بالاگذشت دلالت مي كنند .خداوند در آن آيات عذر افراد را به دليل مستضعف بودن با شرايطي قبول كرده است . در آيه 106 از سوره توبه هم كار اين گونه افراد را به خود خداوند احاله كرده است . مراد از مستضعف در اينجا فقراقتصادي نيست ، بلكه در ضعف قرار داده شدن از جهت دسترسي به منبع هدايت است . اين است كه در آيات سوره ً نساء جمله ( ( لا يستطيعون حيله و لايهتدون سبيلا ) ) به عنوان شرط و علت عذر براي مستضعفين ذكر شده ، ازاين صفت مي توان اين مطلب را استفاده كرد كه علت معذور بودن همه جا وبطور عموم راه و چاره نداشتن است كه شامل جاهل غافل غير معاند هم مي شود .افزون بر اينها، آيه 286 از سوره بقره بر همين گفته دلالت دارد زيرادر ذيل آيه فوق اين مطلب آمده كه انسان ، هر چه خوبي كرده ، به نفع او و هرچه بدي كرده بر ضرر اوست . به طور روشن مفهوم سخن فوق اين خواهدبود كه اگر چيزي به اكتساب يعني آنچه مسووليتش به عهده ً خود شخص است ، مستند نباشد گناه و مسووليت براي انسان نخواهد داشت . 3- به عقيده ً علامه طباطبايي ، بر اساس استدلالي كه در بند 2 گذشت ، معناي مستضعف علاوه بر اين كه افراد ساكن در سرزميني را كه بر اثر نبودن دانشمند راهي براي قرار گرفتن دين اسلام در آنجا نيست ، شامل مي باشد.همچنين به فردي هم كه ذهنش به يك مطلب حق منتقل نشده و فكرش به حق راه نيافته ، شامل مي گردد .يعني شخصي كه به حق رهبري نشده ودرعين حال از كساني است كه با حق عناد ندارد .بلكه طوري است كه اگر حق برايش واضح گردد از آن پيروي خواهد كرد ولي به عوامل مختلف حق براي او مخفي مانده ، چنين كسي جز افراد مستضعف خواهد بود چرا كه آدم غافل قدرت ندارد و با چنان جهالتي هم كه نمي شود راهي به حقيقت يافت. 4- حاصل سخن اين كه ، وضعيت كسي كه در اسراييل مثلا زندگي مي كندبايد بررسي كرد .اگر توانايي و امكاناتش در جهت فرا گرفتن حق داشت . درصورتي كه از روي علم و عمد به اسلام ايمان نياورد و يا با فراهم بودن شرايط و عدم غفلت تعمدا از تحقيق و جستجوي حقيقت سرباز زد جزافراد مقصر شناخته خواهد شد .در غير اين صورت فرد قاصر شناخته شده وتعيين تكليف او در روز قيامت با خداوند خواهد بود .براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به : 1- ترجمه تفسير الميزان ، ج 5، ص 80 به بعد 2- ترجمه تفسير الميزان ، ج 9،ص 601 3- اصول كافي ، ج 3، باب كفر و ايمان 4- مطهري ، مرتضي ، عدل الهي ، ص 352 ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.