-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2948 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه بايد براي درس خواندن برنامه ريزي كرد تا موفقيت بيشتري به دست آيد؟

امام صادق 7فرمود: .(1)

در انسان , كشش ها و تمايل هاي مختلفي وجود دارد. خداوند اين تمايلات را براي هدف و مقصودي عالي در وجود بشر به وديعت نهاده است . جوان در اين مرحله از دوران زندگي خود, علاوه بر ميل به غذا واستراحت و ورزش , مجهز به قوهء عقلاني است و كشمكش هاي دروني بين غرايز شهوي و غيره با قوهء عقلاني به وجود مي آيد, لذا بايد با برنامه ريزي دقيق و حساب شده طوري عمل كند كه به اين صدمه وارد شود و نه آن رااز دست بدهد.

از طرفي موقعيت تحصيل و آموختن دانش , كار اصلي جوان است , كه بايد حساب شده آن را به مقصدبرساند. براي برنامه ريزي در مورد دروس , هر كس با ديگري فرق دارد, وضعيت همهء جوانان يك جور نيست ,اما مي توانيد با توجه به ساعات شبانه روز مطالعات خود را تنظيم كنيد.

هر وقت از خواب بيدار شديد, چون ذهنتان آماده تر است , به درس هاي رياضي و حفظ كردن بپردازيد وبعد از هر يك ساعت مطالعه مقداري چشمانتان را استراحت داده و كمي دراز بكشيد (حدود 10دقيقه ), بعدمطالعه را آغاز كنيد و موقع نماز و عبادت مشغول مطالعه نباشيد; ابتدا به عبادت بپردازيد كه در موفقيت شمابسيار مؤثر است و خداوند موانع سر راه موفقيت را برطرف مي كند. ان شاءاللّه .

(پـاورقي 1.اصول كافي , ج 2 ص 135مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.