-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2950 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بر اثر بد اخلاقي پدرم از موفقيت در درس ها باز ماندم و علاقه اي به درس خواندن ندارم , لذادچار ناراحتي هايي شدم و بالاءخره اخلاق پدرم مرا به سوي ولگردي و بازي گوشي و كارهاي بي ثمر كشانيده است . لطفاً براي رهايي از نگراني و اضطراب مرا راهنمايي كنيد.

برادر عزيز و گرامي ! از اين كه شما جوانان با ما مكاتبه كرده و درد دل هاي خود را مطرح مي كنيد,بسيار سپاس گزاريم . اميدواريم در سايهء تعاليم اسلامي و هدايت اخلاقي , شما را از گرفتاري هايي كه به آن هامبتلا شده ايد نجات بدهيم .

يكي از مشكل هاي برخي از جوانان , برخوردهاي نامهربانانه و غير منطقي پدر و مادرها است , آنان باروحيات جوان آشنايي ندارند, به خصوص اگر تحصيلات آنان كم باشد با برخوردهاي خشن و تند, آيندهء آنان را خراب مي كنند و سبب جدايي و دوري آنان از محيط خانه به محيطهاي بيرون خانه كه احياناً همراه بامشكلاتي مي شوند, اين گونه مشكلات , ناشي از نارسايي هاي اخلاقي است . يكي از خطراتي كه جوانان با آن روبه رو هستند, خطر كارهاي بي ثمر است كه دوران جواني آنان را از بين برده و سبب بروز بيماري هاي جسمي و رواني مي شود كه در اين جا به چند نمونه اشاره مي شود:

1 ديدِ چشم را كم مي كند; 2 سبب ضعف جسماني در كمر و زانوها مي گردد; 3 از همه مهم تر باعث گناهان بزرگ و عقوبت هاي اخروي مي شود و عذاب جهنم را به دنبال دارد.

براي جلوگيري از اين كارهاي بي ثمر, بايد هر چه زودتر ازدواج كنيد و اگر توان ازدواج نداريد, به كارهايي بپردازيد كه شما را به خود مشغول مي سازد, مانند مطالعه , ورزش , شروع به كار و رفتن به مسجد و شركت دربسيج محل ّ.

از رفقاي ناجور دوري كنيد و از نگاه كردن به عكس هاي مبتذل و اتلاف وقت در پارك ها و خيابان هاخودداري كنيد.

البته اين كارها ابتدا براي شما مشكل خواهد بود, اما دواي درد شما همين ها است در اين باره جزوه اي خدمت شما ارسال مي داريم لطفاً آن را مطالعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.