-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:39

آيا عدم استجابت دعاي انسان، دليل بر بي مهري خداوند نسبت به او است؟
يكي از عالي ترين تعاليم اسلام، مسأله دعاست. حقيقت دعا توجّه به خدا و روي نياز به درگاه او بردن است، به طوري كه خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده:«ادعوني استجب لكم; مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم».
در مورد دعاهائي كه به نظر مي رسد به اجابت نرسيده، بايد چنين گفت كه يا حقيقتاً انسان دعا نكرده و با توجّه و خلوص از خدا حاجت خويش را نخواسته است، و يا از خداوند چيزي خواسته كه به صلاح او نبوده و بلكه براي او زيانبخش نيز بوده است. نكته اي كه شايان توجه است و نبايد آن را از نظر دور داشت، اين است كه در مواردي دعاهاي انسان به اجابت نمي رسد; از اين رو كه خداوند دوست دارد بنده به او توجّه نموده و در برابرش نيايش نمايد، و اگر به زودي حاجت او را بدهد، بدنبال كار خويش رفته و آفريدگار خويش را فراموش مي كند; از اين جهت خواست ها را به زودي برآورده نمي سازد. تا بيشتر تضرع و زاري نموده، خداي را بخواند. در احاديث ما موانعي براي اجابت دعا ذكر شده است كه بايد آنها را مرتفع نمود; مثل تغذيه حرام، ارتكاب ظلم، و عدم توجّه به حكمت خداوندي كه به مصالح بندگان اشراف دارد. چطور انسان به منع غذايي يك پزشك شاكي نمي شود، اما درباره خداوند كه بر ذره ذره هستي آگاه هست اعتراض مي كند؟
گذشته از اين، در حديثي از پيامبراكرم((صلي الله عليه وآله)) داريم كه دعاها مردود نمي شود.

ـ2182ـ
مطلوب اجابت مي شود، گاهي به صورت رفع بلا پاسخ مي گيرد، و گاهي ذخيره مي شود، و در قيامت، روز فقر انسان نتيجه مي دهد.
در ضمن عواملي براي اجابت دعا هست كه بايد مراعات شود، كه عبارتند از: بسم الله در اول دعاء ذكر صلوات در ابتدا و انتهاي دعاء تضرع و ندبه، تمجيد نام هاي خداوند توصيف او، اقرار به گناه، همت بلند در عاء كوچك نشمردن مقام دعا و نااميد نبودن استمرار دعاء شفيع قرار دادن اولياي دين، توجه در زمان دعا; مثلا بعد از نمازهاي واجب هنگام باران، يا شكستگي دل و آمدن اشك، كه در همه اين حالات و اوقات، دعا موثرتر است. در باره همت دردعادر حديث آمده، روزي رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) به خادم خويش فرمودند: تو هفت سال است كه به ما خدمت مي كني، چيزي بخواه خادم گويد: گفتم قدري فكر كنم. فردا پرسيدند فكركردي گفتم بله! دعا كنيد در بهشت كنار شما باشم. حضرت((عليه السلام)) پرسيدند كه به تو ياد داده، گفتم خير، فكر كردم اگر مال بخواهم نابود مي شود، اگر عمر طولاني و فرزند بخواهد، در پيش است. پيامبر((صلي الله عليه وآله)) فرمودند: برايت دعا مي كنم، تو هم مرا با زيادي سجده ياري كن.(1)

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمة، ج 2.

ـ2183ـ
             اخـلاق و تربيت
             اطاعت و عبادات                         نقش دعا            اسـناد دعا

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.