-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2951 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم تا موقع دعوا كردن ترس و دلهره نداشته باشيم . برادري هفده ساله دارم كه موقع دعوا رنگش مي پرد, با اين كه قدرت دارد, مي ترسد.دليلش چيست ؟

منشأ ترس و اضطراب در برخورد با تنش ها مي تواند دو چيز باشد:ضعف جسمي و مشكل روحي .

منظور از ضعف جسمي , ضعف اعصاب است و اين مربوط به قدرت ظاهري نمي شود. ممكن است كسي از نظر ظاهر قوي باشد, اما اعصاب ضعيفي داشته باشد. در اين صورت با رجوع به پزشك و رفتن به ورزشگاه ها و انجام ورزش كاراته و تكواندو, قدرت روحي زياد خواهد شد.

منظور از مشكل روحي , عدم اعتماد به نفس و ترس دروني است . اضطراب دروني و تشويق باطني روي تمام قواي بدن حتي در سخن گفته اثر دارد. به عبارت ديگر كيفيت و كيمت سخنان هر انساني حاكي از وضع دروني و حالت رواني اواست .

علي 7مي فرمايد: .(1) ضعف اراده , شهامت و شجاعت را از آدمي سلب مي كند. با تلقين و آمادگي قبلي و تقويت روحيه مي توان بر ترس دروني فائق آمد.ديدن صحنه هاي خشن و حضور در صحنه هاي ورزشي مي تواند تا حدي اين گونه مسائل را عادي سازد. همين امر در آمادگي روحي مؤثر است . البته ما نبايد ديگران را به برخورد فيزيكي و دعوا و مشاجره تشويق كنيم , اما در مواردي قطعاً براي احقاق حق يا دفع ظلم و مفسده لازم است برخورد داشته باشيم . بنابراين , با ورزش جسمي و روحي موفقيت حاصل خواهد شد.

يادآوري : از اين كه نوشته ايد جوابي به نامه ها داده نشده است , تعجب كرديم .ما به همهء نامه هاي ارسالي پاسخ مي دهيم . بهتر است به ادارهء پست مراجعه كنيد.اگر مايليد نسخه اي از جواب هاي قبل ارسال داريم , چرا كه نامه هاي قبلي با شماره و تاريخ ثبت شده است . آخرين نامهء شما به شمارهء 25964در تاريخ 7847رسال شده است .

در صورت دريافت اين نامه اعلام وصول نماييد و اگر ممكن است در نامه هاي بعدي آدرس دقيق تري ذكر كنيد.

(پـاورقي 1.غررالحكم , ج 3 ص 261مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.