-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

.1- چه كنيم تا در امامت شك نكنيم و در اين راه راست قامت و استوار باشيم ؟
هر شكي كه انسان را وادار نمايد به تحقيق و تفحص براي پيدا شدن معرفت امري مطلوب و پسنديده است پس هر گاه در هر زمينه اي دچار ترديد شديد خوب است ازطريق پرسش و مطالعه و پژوهش براي بر طرف شدن شك اقدام لازم را انجام دهيد .
شما در سوال خود به موارد و موضوعات خاصي كه در خصوص امام دچار شك مي شويد اشاره اي نكرده ايد، به هر حال اگر شك شما در خصوص نياز انسانها به امام ( عليه السلام ) مي باشد، بايد در جواب؛ خدمت شما عرض كنيم كه بنابر اصول اعتقاديه مذهب حقه شيعه در هيچ زماني مردم روي زمين بي نياز از حجت الهي نيستند و در همه ايام و همه حالات انسانها به حجتي از حجت هاي بالغه نيازمندند تا آنها را از تاريكيهاي گمراهي نجات دهد و به راه راست رهنمون فرمايد در خصوص راه ايجاد اعتقاد محكم و قوي نسبت به امام معصوم ( عليه السلام ) و ثبات قدم در پيروي از آنها بايد بگوييم اين امر ميسر نمي شود، مگر در سايه تقوي و آگاهي و آشنائي با سيره اهلبيت و عاشق شدن و دلدادگي به خاندان عصمت و طهارت قطعا اظهار ارادت و دوستي با اهلبيت در زندگي انسان سرنوشت سازخواهد بود رسول خدا ( صلي الله عليه واله ) فرمودند : «همانا روز رستاخيز چهار دسته را شفاعت مي كنم اگر چه گناهان فراواني داشته باشند . كسي كه فرزندانم را ياري نمايد ، و كسي كه در تنگاه با اموالش به اولاد من كمك نمايد ، و كسي كه با زبان و دل به آنان محبت ورزد و كسي كه براي رفع نياز ها فرزندان تبعيد شده يا رانده شده ام تلاش نمايد .» ( 1)
موضوع ديگري كه به ما كمك مي كند در جهت علاقه مندي بيشتر به اهل بيت عصمت و طهارت اينست كه با تصفيه باطن و تزكيه نفس قدرت شناخت زيبائي ها و كمالات را در وجود خودمان افزايش دهيم در نتيجه علاقه ما به اهلبيت كه جلوه اي از كمال و جمال مطلق هستند بيشتر خواهد شد براي روشن تر شدن مطلب توجه شما را به يك مثال جلب مي كنم.
حتما از طريق رسانه هاي جمعي مثلا تلويزيون يا غيره متوجه شده ايد كه گاهي يك تابلوي نقاشي به قيمتي بسيار بالا به فروش رسيده است درحالي كه به نظر ما آن تابلو جذابيت چنداني هم ندارد ولي هيچ سوال كرده ايد، چرا كساني كه در رشته نقاشي و طراحي آشنائي دارند اين قدر براي آن اثر هنري، ارزش قائل هستند.
اگر به فرمايش امام صادق ( عليه السلام ) توجه كنيم اين مطلب روشن خواهد شد حضرت فرمودند : اگر مردم زيبائي هاي كلام ما را درك مي كردند از ما پيروي مي كردند قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گرهري.
پس بيائيم در راه اطاعت خداوند تلاش و كوشش نمائيم و تيرگيهاي گناه و معصيت را از وجود خودمان پاك كنيم تا قلب و وجود ما جلوه گاه حضرت حق جل وعلي گردد و محبت اولياء خداوند در آن جاي بگيرد { من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا} قطعا اين علاقه شما به ثابت قدم ماندن در راه اهلبيت از طرف خداوند تبارك و تعالي بي پاسخ نخواهد ماند و خداوند شما را ياري خواهد فرمود و ما هم ازشما التماس دعا داريم.
منابع :
1- وسائل الشيعه ، باب 107 ، كتاب حج ، حديث 7
2- كتاب برنامه سلوك در نامه هاي عارفان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.