-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2964 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا طول عمر در حد هزار سال و بيش از آن عقلاً ممكن است ؟

به نظر متخصصان طول عمر انسان به هر اندازه باشد, بر خلاف اصول علمي نيست و علم آن را تأييد مي كند.

دانشمند آلماني مي گويد: نه مردود عقل است و نه مردود علم . در دورهء ما ميزان طول عمر بالارفته است و دليلي ندارد از اين بالاتر نرود و يك روز نيايد كه بشر به عمر نهصدساله برسد>.(1) دكتر الكيس كارل در سال 1912ميلادي موفق به نگه داري يك

مرغ به مدت سي سال شد, در حالي كه زندگي مرغ از ده سال تجاوز نمي كند.(2)

آزمايش هايي كه بر روي بعضي از حيوانات ريز آبي انجام شد, دانشمندان رابه امكان تغيير دوران حيات اميدوار نمود. هم چنين دانشمندان بر روي مگس هاي ميوه ها آزمايش هايي نمودند كه در نتيجه عمر آن ها نهصد برابر عمرطبيعي گرديد; بنابراين اگر اين امتحان بر روي انسان با موفقيت عملي شود وعمر طبيعي انسان را هشتاد سال فرض كنيم , امكان طولاني كردن عمر تا هفتاد ودو هزار سال ثابت مي شود.(3) از طرفي هنوز انسان , اسرار زيست انساني و علل بقاي سلامت و دراز زيستن و عوامل انحلال جسم و مرگ را كشف نكرده است .قرآن مجيد مي فرمايد: .(4)

خواجه نصيرالدين طوسي درازي عمر را قابل تحقق و انكار آن را جهل محض خوانده است .(5)

نكتهء ديگر تجربهء تاريخ طولاني بشريت است . اگر دراز عمري در تاريخ زندگي بشر اتفاق افتاده باشد, اگر چه در مواردي نه چندان بسيار, تكرار يافتن موارد يا مورد مشابه آن امري طبيعي خواهد بود. فلاسفه مي گويند: بهترين دليل براي امكان چيزي , واقع شدن آن است .

قرآن مجيد عمر طولاني حضرت نوح 7را به صراحت ذكر كرده است وكتب تاريخ نام بسياري از معمران را (كساني كه بسيار زيسته اند) ذكر نموده اند.در كتاب اثر علي محمد علي دخيل , 223تن از معمران براساس مأخذ تاريخ شناسانده شده است .(6)

شهيد صدر مي گويد: .(7)

علاوه بر اين در عالم آفرينش استثنا وجود دارد; از كرات آسمان و ستارگان تا ذره و اتم يك سري استثناهايي وجود دارد. در جهان اتم مزون هايي يافت مي شوند كه يكي پس از رهايي از مركز, عمرش يك هزارم ثانيه است و مزوني ديگر به نام عمرش ده ميليارديم ثانيه است .(8) در عالم نبات نيز استثناديده مي شود; درخت در شهر اورتاوا, در جزيره تنزيف محيطش به قدري است كه اگر ده نفر دور آن , دست هاي خود را باز كنند, باز به تمام تنهء آن احاطه نمي نمايند. صاحب مي گويد: حال كه سال 1882م است , 482سال مي باشد كه جزيرهء مذبور كشف شده و آن درخت عظيم دروقت كشف جزيره به همين حال بوده است كه حالا هست . در اين صورت خدامي داند چقدر قرون و دهور گذشته تا درخت اورتاوا به اين عظمت وقطر رسيده است .(9)

اگر بر فرض امكان طبيعي طول عمر ممكن نباشد, تكيهء ما بر قدرت خدا وارادهء الهي است . خداوند همان گونه كه به كسي هفتاد سال عمر مي دهد,مي تواند هزار سال عمر دهد. بر همه چيز توانا است (انّ الله علي كل شي قدير)حكمت كلي عالم اقتضا مي كند به كسي يا كساني عمري دراز داده شود.

(پـاورقي 1.محمد رضا حكيمي , خورشيد مغرب , ص 193 با تلخيص .

(پـاورقي 2.لطف الله صافي , امامت و مهدويت , ص 168

(پـاورقي 3.همان , ص 170

(پـاورقي 4.اسراء (17 آيه 85

(پـاورقي 5.محمد رضا حكيمي , همان , ص 214

(پـاورقي 6.همان , ص 199

(پـاورقي 7.همان , ص 202

(پـاورقي 8.لطف الله صافي , همان , ص 181

(پـاورقي 9.همان , ص 182ـ 183مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.