-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معجزه باادعاي نبوت رابطهء منطقي دارد؟ آيامعجزه مخصوص پيامبران است ؟ تفاوت معجزه با كارهاي ساحران و مرتاضان چيست ؟

صدق ادعاي پيامبر راستين از سه راه ثابت مي شود:

1 از راه قرائن اطمينان بخش ;

2 معرفي پيامبر پيشين يا معاصر;

3 از راه ارائه معجزه .

معجزه رابطهء منطقي با ادعاي نبوت دارد و به نظر بسياري از محققان ,معجزه دليل عقلي قاطعي بر صحت ادعاي نبوت است , چون عقل به روشني در مي يابد كسي شايستگي ارتباط خاص با خداي متعال و دريافت قدرت انجام معجزات را دارد كه به مولاي خود خيانت نكند و موجبات گمراهي و بدبختي ابدي بندگان او را فراهم نياورد. معجزه امر خارق العاده اي است كه فوق قدرت انسان و منحصر به نيروي الهي است و خداوند اين قدرت را در اختيار مدعي دروغگويي نمي گذارد.

ـ معجزه ماهيتي دارد كه ايجاب مي كند مختص پيامبران باشد, چون درتعريف معجزه گفته شده است : امر خارق العاده اي است كه همراه با دعوي نبوت و تحدّي و مبارزه طلبي است و با مدعا هماهنگ مي باشد و كسي از عهده ءمعارضه با آن بر نمي آيد.(1)

دست زدن به كار خارق العاده در صورتي معجزه خوانده مي شود كه آورنده ءآن مدعي منصب از جانب خدا باشد.

انسان هاي وارسته دست به اموري مي زنند كه با مجاري طبيعي و عادي سازگار نمي باشد, ولي در عين حال نه آنان پيامبر الهي هستند و نه كار آنان معجزه نام دارد و در اصطلاح اين عمل را مي نامند.

ـ تفاوت معجزه با كارهاي ساحران و مرتاضان در اين است كه :

1 معجزه متكي به نيروي الهي است , بر خلاف سحر; از اين رو تحت تأثيرنيروي قوي تري قرار نمي گيرد;

2 معجزه نياز به تعليم و تربيت خاص ندارد, بر خلاف سحر;

3 قلمرو سحر و جادو محدود است , بر خلاف معجزه , كه از تنوع برخوردار است , مثلاً حضرت موسي نُه معجزه داشته است .(2)

(پـاورقي 1.جعفر سبحاني , منشور جاويد, ج 10 ص 281

(پـاورقي 2.اسراء (17 آيهء 101

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.