-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2966 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

بنده از اهالي يكي از روستاهاي كازرون ام و تا سن پانزده سالگي در آن جا بوده ام و از آن به بعدبه مدت ده سال در شهرستان كازرون بوده ام . از سال قبل تا كنون در شيراز زندگي مي كنم . آيا اين سه مكان وطن بنده محسوب مي شود؟

وطن بر سه قِسم است :

1 وطن محل تولد (مسقط الرأسي ) يا وطن پدر و مادر, مانند روستاي براي شما; اين گونه وطن تاوقتي كه از آن جا اعراض نكرده باشيد, وطن شما حساب مي شود و هر وقت به آن جا رفتيد, نمازتان تمام وروزه ءتان صحيح است .(1)

2 وطن اتّخاذي ; يعني انسان شهر يا روستايي را براي خود وطن محسوب كند, گرچه اهل آن جا نباشد,ولي تصميم داشته باشد تا آخر عمر ولو سالي چند ماه در آن جا زندگي كند; بنابراين شهرستان كازرون كه وطن اصلي شما نبوده است , اگر آن جا را به عنوان وطن گرفته بوديد و مدت ده سال در آن جا زندگي كرديد, وطن اتخاذي شما محسوب مي شود تا وقتي كه از آن جا اعراض نكرده ايد, وطن شما حساب مي شود, ولي اگرسكونت در كازرون را موقتي قرار داده بوديد, به فتواي حضرت امام خميني (ره ) وطن شما محسوب نمي شود.شهرستان شيراز نيز مانند كازرون است .(2)

3 وطن عرفي , به فتواي بعضي از علما مانند مرحوم آيت الله خويي و مرحوم آيت الله اراكي و آيات عظام مكارم و بهجت و سيستاني و تبريزي , كسي كه چندين سال مي خواهد در شهري زندگي كند, مانند طلاب كه مدتي طولاني در قم مشغول درس مي شوند و نمي خواهند تا آخر عمر در قم بمانند, شهر قم براي آنان وطن عرفي محسوب مي شود و نماز و روزهء آنان تمام و صحيح است . بنابراين , مي توان گفت شهرستان كازرون وشيراز براي شما وطن عرفي محسوب مي شود, به فتواي آقاياني كه عرض شد, نمازتان تمام و روزه شما صحيح است .(3)

خلاصه : تا از روستاي جروق اعراض نكرده ايد, وطن محسوب مي شود و در شهر كازرون و شيراز طبق فتواي بعضي از علما كه ذكر شد, نمازتان تمام و روزهء شما صحيح است و وطن محسوب مي شود.

(پـاورقي 1.توضيح المسائل مراجع , ج 1 مسئلهء 1329

(پـاورقي 2.همان , مسئله 1331

(پـاورقي 3.همان , مسئله 1333مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.