-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اين جمله بود كه امام انسانِ مافوق است نه مافوقِ انسان و اينكه ارجعيت هاي امام از ديگر انسانها چه نوع است ؟
براي كسي كه معتقد است امام با همه ي ويژگيهايي كه دارد فردي از انسان مي باشد يكسان است كه بگوييم امام انسان مافوق است يا مافوق انسان زيرا منظور از مافوق انسان ، انساني است كه مافوق ديگر انسانها قرار گرفته است و خصائص و امتيازات ويژه ي امام به خاطر همين است كه در انسانيّت از ديگر انسانها كامل تر است وي از اين رو اين شايستگي را پيدا كرده كه از آغاز آفرينش از خصائصي برخوردار باشد .
امام از مقام عصمت برخوردار است عصمت نيرويي است الهي كه دارنده ي آن به خاطر آن نيرو از گناه مصون است نه بدين معني كه نتواند گناه كند بل به اين معني كه با وجود آن نيرو داراي بينش كاملي است كه زشتي و گناه را به طور كامل درك مي كند و چنين نيست كه همگان بتوانند اين نيرو را به دست بياورند و چون خداوند متعال بر اساس علم گسترده و غير محدودي كه دارد مي دانسته كه اين انسانهاي راستين كه در اخلاص و فداكاري از ديگر انسانها پيشقدم بوده اند اين خصايص ويژه را به آنان موهبت كرده است .
بر اين اساس بايد توجّه داشت كه امام با اينكه فردي از انسان است امّا انسان عادّي و معمولي نيست و از الطاف الهي و عنايات غيبي بسياري برخوردار است .
از ديدگاه مذهب تشيع مثلاً امام محمّد تقي ( عليه السلام ) در سنّ هفت سالگي داراي مقام امامت است و تمام آنچه انسانها بدان نيازمند مي باشند آن گرامي در سنّن مذكور از آنها به طور كامل آگاه است . و اين همان است كه خداوند به عيسي ( عليه السلام ) در گهواره در كودكي عطا كرد همين فرمود : « انّي عبداللَّه آتاني الكتاب وجعلني تيّباً لني ، من عبد خداوند هستم كه خداوند به من كتاب ( معارف الهي ) را داد و مرا پيامبر قرار داد » .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.