-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2969 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر مي خواهيد مشكل مرا حل كنيد, مرا به اداره يا سازماني در تهران معرفي تا كنيد تا به طورشبانه روز در آن جا كار كنم تا بتوانم خرجي ام را به دست آورم و به دور از همسر و خانواده زندگي كنم ; زيراهمسر نفقه نمي دهد و در خانهء پدر هم سركوفت مي خورم . اكنون يك سال است قهر كرده ام و از خدا مرگم رامي خواهم .

خواهر گرامي ! حل بسياري از مشكلات انسان به همت و اراده و خُلق و خوي آدمي وابسته است .

]همت بلند دار كه مردان روزگاراز همت بلند به جايي رسيده اند

]در اين باره چند نكته تقديم مي نماييم :

1 معرفي شما به سازمان و اداره , براي ما مشكلي ندارد, اما نيازمند رضايت نامهء همسر شما است و اگر باهمسرتان هم آهنگي نكنيد و رضايت او را جلب ننماييد, با مشكلات زيادي مواجه خواهيد شد. علاوه بر آن كه از نظر شرعي و اخلاقي و عرفي هم مناسب نيست شما از همسر و خانواده جدا شويد; بنابراين , شمامي توانيد از راه صفا و صميميت با همسرتان اين مطلب را در ميان بگذاريد كه براي رفاه بيش تر خانواده وبرداشتن باري از دوش وي , حاضريد كار كنيد و با كسب درآمد يار و ياور وي باشيد. پس از آن كه نظر ايشان راجلب كرديد, از ما بخواهيد به هر سازمان و نهادي كه خود پيشنهاد مي كنيد, شما را معرفي كنيم ; البته تضمين استخدام نمي كنيم و فقط معرفي , از ما بر مي آيد.

2 ندادن نفقه را مي توانيد از طريق دادگاه و با استفاده از مشاوران حقوقي و كارشناسان امور خانواده برطرف نماييد;

3 معلوم نيست با جدايي و طلاق , وضعيت شما بهتر شود, بلكه تجربه نشان داده است كه مشكل بيش ترمي گردد; بنابراين , از فكر جدايي و بريدن از خانواده بيرون آييد و با اراده اي مصمّم , دل سردي را از درون خويش را برطرف كنيد.

به هر حال با كمك گرفتن از افراد متين و منطقي و صاحب نفوذ در خويشان , به خانه برگرديد و سعي كنيدكلام يا رفتاري كه موجبات ناراحتي همسر را فراهم مي كند, به كلي كنار بگذاريد و مطمئن بايد وقتي توقّعات زيادي از شوهر نداشته باشيد و با فقر و نداري و بسازيد و در زندگي قناعت كنيد. خداوند را فراموش نكنيد. يادخداوند باب رحمت و وسعت را به سوي شما باز خواهد كرد. براي توفيق در اين تصميم دو ركعت نمازبخوانيد و از خداوند كمك بجوييد و بر محمد و آل محمد, زياد صلوات بفرستيد و براي تقويت باورها واميدهاي خويش , آثار شهيد مطهري , آيت الله دستغيب و آئين همسرداري را مطالعه كنيد.(1)

(پـاورقي 1.براي اطلاع بيش تر ر.ك : ابراهيم اميني , آيين همسرداري و آئين تربيت .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.