-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2970 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

روش مطالعه صحيح كدام است ؟ و براي قبولي در كنكور چه بايد كرد؟

براي آموزش روش صحيح مطالعه و تمركز حواس جزوه اي ارسال مي گردد. اميدوايم با مطالعه آن به خواست هايتان نايل شويد.

امّا به طور اجمال مي گوييم براي مطالعه ابتدا برنامه ريزي و سپس رعايت زمان و مكان مناسب , از شرايطاصلي مي باشد.

در برنامه ريزي , رعايت امور زير لازم است :

1 به اندازه توان برنامه ريزي كنيد; يعني قبلاً خود را بيازماييد كه چند ساعت مي توانيد پيوسته مطالعه كنيد؟ به همان اندازه برنامه ريزي كنيد كه بيش تر از آن مضرخواهد بود;

2 اختصاص دادن بهترين اوقات به مطالعهء مطالب مشكل و عميق كتاب ;

3 مطالب سنگين و نيازمند تعمّق پيوسته مطالعه نشود, هم چنين در فهم آن شتاب نكنيد;

4 كتاب هايي كه مطالبشان مشابه هم است در يك زمان مورد مطالعه قرار نگيرد, به عنوان مثال چون تقريباًرياضيات و جبر و مثلثات , فلسفه و كلام اسلامي مشابه هم است سعي كنيد در زمان هاي جداگانه مطالعه شود.

در مورد مكان به نكات زير توجه شود.

1 مكان خاصي را در نظر بگيريد و حتي الاءمكان سعي كنيد هميشه آن جا مطالعه كنيد كه براي تمركزحواس مفيد خواهد بود;

2 در اتاق استراحت كه پر زرق و برق و داراي مناظر جذاب يا ناراحت كننده و يا شلوغ و پر رفت و آمداست مطالبه نكنيد.

در مورد زمان مطالعه توجه به نكات ذيل مفيد خواهد بود.

1 بهترين اوقات مطالعه سحر يا صبح زود است . سعي كنيد مطالب حساس را در اين وقت بخوانيد;

2 با شكم گرسنه و سير از مطالعه خودداري شود;

توجه : بعد از طرح برنامهء ايده آل و رعايت شرايط زمان و مكان , بدون تأمل مطالعه را شروع كنيد. از حركت كردن در هنگام مطالعه بپرهيزيد چون موجب خستي چشم و مانع تمركز حواس است . مطالب اصلي و مهم را ازفرعي و حاشيه اي تفكيك كنيد. خلاصه مطالب هر فصل را يادداشت كنيد و بالاءخره بعد از مطالعه هر فصل نكات اصلي آن را در ذهن مرور نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.