-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

توجّه ما به خاندان محمّد ( ص ) براي چيست ؟ و مسأله ولايت حضرت علي ( عليه السلام ) و لزوم ايمان به آن چيست ؟
توجّه شيعه به خاندان پيامبر ( ص ) به جهت جنبه زعامت و رهبري آنان است ؛ زيرا براساس مدارك قطعي و مسلّمي كه اهل سنّت نيز به صحت آنها اعتراف دارند ، همان گونه كه پيامبر در زمان حيات و زندگي ، عدلِ قرآن و همتاي وي بوده ( به اين معني كه عالِم به تمام محتواي قرآن و از نظر عملي هم پيرو كامل آن بوده است ، پس از وي ، اهل بيت او نيز همان نقش را دارا بوده اند و اين مطلب را مي توانيم از حديث ثقلين كه حديثي است متواتر و قطعي از پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) دريابيم . پيامبر گرامي به الفاظ گوناگون كه همه آنها يك حقيقت را بازگو مي كرد ، فرمود : من دو چيز نفيس و گرانبها را پس از خود براي ارشاد شما به جا مي گذارم ؛ يكي قرآن و ديگري عترتم كه اهل بيت من مي باشند . تا زماني كه به آن دو تمسّك جوييد ، از گمراهي و ضلالت ، مصون خواهيد بود اين دو از يكديگر جدا نمي شوند تا روز قيامت بر من وارد شوند .
در اين حديث شريف ، خاندان پيامبر همراه قرآن معرّفي شده اند . به ويژه اين تعبير كه « اينان از قرآن جدا نمي شوند تا روز قيامت بر من وارد شوند » . بسيار شايان توجّه و قابل اهميّت است . از اين جمله علم كامل آنان به محتواي قرآن ؛ و عصمت و مصونيّت آنان را از گناه و خطا و اشتباه ادراك مي كنيم . چرا كه اگر آنان اشتباه كنند و يا مرتكب گناهي شوند ، از قرآن جدا شده اند و به نصِّ حديث مزبور ، آنان از قرآن جدا نمي شوند و مدارك ديگري نيز براي پيوستگي و گرايش ويژه شيعه به خاندان پيامبر ( ص ) وجود دارد كه ما به همين اندازه بسنده مي كنيم و براي آگاهي از تفصيل مطلب ، شما را به مطالعه كتاب مناظره دو رهبر كه ترجمه كتاب المراجعات است ، توصيه مي كنيم . كتاب المراجعات كه عربي است نمودار مناظره يك عالِم شيعي بزرگ و يك عالم سنّي ( استادالازهر ) است . اين كتاب فوق العاده ارزشمند است . و نيز كتاب نقش ائمه در احياي دين ، تأليف علّامه عسكري نيز در تكميل توضيحات بالا سودمند خواهد بود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.