-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه نيازي به علي ( عليه السلام ) داريم ؟
علي ( عليه السلام ) يكي از دوازده امامي است كه رسول گرامي در حق آنان فرمودند كه دين خداوند دائماً پا برجاست مادامي كه دوازده امام بعد از ايشان مي آيند و همگي از قريش هستند .
« عن انس قال رسول اللَّه ( ص ) : لن يزال هذا الدين قائماً اب الي اثني عشر من قريش ، فاذا هلكوا ماجت الارض باهلها .
{P - كنزالعمال ، ج 13 ، ص 27 . P}
روي مسلم عن جابر بن لمرة انّه سمع النبي ( ص ) يقول : لايزال الدين قائماً حتي تقوم الساعة او يكون عليكم اثنا عشرة خليفة كلّهم من قريش .
{P - صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1453 . P}
با توجّه به احاديث فوق ، پيامبر اكرم ( ص ) ثبات دين را تا روز قيامت به بركت ائمه دوازده گانه اي مي داند كه تمام آنها از قريش هستند و عبارت « حتي تقوم الساعة ؛ تا اينكه قيامت به پا شود » مؤيد اين معناست كه عمر آخرين آنها به قدري طولاني است كه تا قيامت مي رسد . گرچه اهل سنّت در اصل اين حديث هيچ شبهه اي ندارند ؛ ولي براي پيدا كردن اين دوازده نفر به دست و پا افتادند و چون نمي خواستند به حق گردن بگذارند و اقرار كنند كه آن دوازده نقر همان دوازده امام معصومند ، افراد متعددي را نام بردند كه گاهي تعداد آنها به 17 نفر مي رسيد و گاهي به 23 نفر . امّا اين معنا در احاديث ديگري از اهل سنّت مانند تذكرةالحفاظ ذهبي آورده شده : « الجويني عن عبداللَّه بن عبّاس ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) ان سيّدالنبين و علّي بن ابي طالب سيّدالوصين و انّ اوصيايي بعدي اثناعشر ، اولهم علّي بن ابي طالب و آخرهم المهدي ( عليه السلام ) » .
{P - تذكرة الحفاظ ذهبي ، ص 1505 . P}
در حديث ديگري فرمودند : « اولهم اخي علي بن ابيطالب و آخر هم ولدي المهدي الذي يملاًها قطا و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً والذي ثعبني بالحقّ بشيراً ونذير الولم يبق من الدنيا الاّيوم واحد لطول اللَّه ذلك اليوم حتّي يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح اللَّه عيسي بن مريم فيصّلي خلفه و تشرق الارض بنور ربّها و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب » .
با نگاهي گذرا به احاديثي كه در كتب روايي هر دو گروه مي يابيم ، پيامبر اكرم ( ص ) علاوه بر احاديث غدير خم و احاديث وصايت و ساير احاديث ، حضرت علي ( عليه السلام ) را صريحاً به عنوان امام و خليفه بعد از خودش نصب كرده و فرموده اند تا زماني كه اين بزرگان برسند امور تكيه دارند ، گمراهي و ضلالت در ميان دين و متدينين به وجود نمي آيد . پس حضرت علي ( عليه السلام ) به عنوان سكاندار رهبري جامعه اسلامي بعد از رسول اكرم ( ص ) و حافظ و نگهبان شريعت موسي ( عليه السلام ) مي باشد و وجه حاجت به امام علي ( عليه السلام ) در بيان خود پيامبر روشن مي شود كه : « اني تارك نيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي ، ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً ؛ من شما را ترك مي كنم در حالي كه دو شي ء گران قدر در ميان شما گذاشته ام كه اگر به هر دو تمسك كنيد هرگز گمراه نمي شويد » . و عدم گمراهي در دست بردن بر آستان كتاب و عترت رسول گرامي است و حضرت علي ( عليه السلام ) و اولادش عدل قرآن و سبب هدايت مسلمين هستند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.