-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2996 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:761

طرماح بن عدي كيست ؟

طرماح بن عدي از اصحاب شايسته و صالح حضرت اميرالمؤمنين 7بود كه پيام حضرت را به معاوية بن ابي سفيان رساند.(1)

طرماح يكي از دوستان و مخلصان حضرت علي 7و اهل بيت آن حضرت است و در كربلا در ركاب حضرت اباعبداله 7بود و مجروح شد. وي بين كشته ها افتاده بود كه طايفه اش او را از ميدان بيرون بردند ومداوا كردند و خوب شد و تا هنگام مرگ , عاشق علي و خانواده اش بود.(2)

اما عده اي معتقدند وقتي حضرت امام حسين 7به اتفاق اهل البيت و يارانش در حالي كه و يارانش آن حضرت را همراهي مي كردند, به محلهء (چراگاه اسبان نعمان ) رسيدند, ناگهان چهار شترسوار كه طرماح بن عدي رهبري آنان را به عهده داشت , از كوفه وارد شدند و به خدمت حضرت رسيدند. پس از اطلاع از اين واقعه اظهار كرد: اين ها اهل كوفه اند و بايد آنان را زنداني كنم و يا به كوفه بفرستم . امام حسين 7فرمود: آن ها از ياران من هستند و با جان از آن ها دفاع مي كنم . حر عقب نشيني كرد و حضرت از آن جاحركت كرد. در بين راه طرماح به حضرت عرض كرد: براي خانواده آذوقه تهيه كردم ; اگر اجازه بفرماييد به آن هابرسانم و در ضمن از آنان خداحافظي كنم و برگردم . حضرت اجازه داد. طرماح رفت و به سرعت برگشت و دربين راه به شخصي به نام برخورد كرد و از جريان كربلا پرسيد به او خبر داد حضرت اباعبداله الحسين 7شهيد شد;لذا طرماح از همان جا برگشت و به كربلا نرفت .(3)

(پـاورقي 1.شيخ طوسي , رجال شيخ , ص 46 اصحاب حضرت علي 7

(پـاورقي 2.همان , ص 75

(پـاورقي 3.محمد باقر كمره اي , در كربلا چه گذشت , ترجمه نفس المهموم , ص 238 علي نظري منفرد, قصه كربلا, ص 199و محدث قمي ,منتهي الآمال , ج 1 ص 240

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.