-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30160 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:32

فلسفه تبعيض در خلقت انسان از نظر مالي وضعيت ظاهري و غيره چيست
در اين زمينه چند محور براي

گفت و گو وجود دارد: اولا: هركس

در اين دنيا امكانات بيشتري دارد

مسووليت بيشتري هم متوجه

اوست اگر كسي

اندامي زيبا و يا استعداد خوب دارد

در قبال آن مسووليت بيشتري هم

داشته علاوه برآن خطرات فزونتري

نيز او را تهديد ميكند. كسي كه قله

كوه است اگر پرتاب شود بيشتر

آسيب ميبيند تا كسي كه چند

متري از كوه بالا رفته است. بنابراين

تكليف و مسووليت هر فرد به ميزان

عقل و ديگر امكانات خداداي او

بستگي دارد. ثانيا: ما در مقام

مقايسه دچار قضا و نهايي ميشويم

كه اصولي و حساب شده نيستند.

براي مثال هندوانهاي كه 30 كيلو

وزن دارد و هندوانه 1 كيلويي آيا به

هندوانه يك كيلويي ظلم شده

است؟! آن هنداونه در شرايطي

قرارداشته كه بيش از يك كيلو امكان

رشد نداشته ولي هنداونه ديگر در

شرايط مناسبتري قرار داشته لذا

بيشتر رشد كرده است. هيچ تبعيض

و بيعدالتي هم صورت نگرفته

است. هندوانه يك كيلويي كمال

خودش را داراست. خواهيد گفت

چرا خداوند شرايط رشد را متفاوت

قرارداده بهتر نبود درتمامي زمين و

تمامي نقاط هندوانهها يك شكل و

اندازه و رنگ ميشدند ؟! روشن

است كه در اين صورت بايد ما

جهاني را فرض كنيم كه همه چيز آن

يكنواخت و يك سطح است و هيچ

حركتي هم در آن مشاهده نميشود

زيرا همه چيز در رتبه اعلاي خود

قرار دارند. اين جهان جهان ماده و

طبيعت و حركت است و لازمه

چنين وضعيتي اختلاف مراتب و

درجات است حال به محيط انساني

باز ميگرديم از نظر شما معناي

عدالت آن است كه همه افراد بشر

در يك سطح و يك شكل باشند;

مثلا همه زيبارو و خوشگل! آيا در

اين صورت زيبايي معنا داشت؟!

وقتي همه زيبا باشند ديگر زيبايي

قابل شناسايي نيست. گذشته از اين

چرا فقط زيبا بهتر نبود همه

بوعليسينا و انيشتين و ... بودند كه

در اين صورت عالم و دانشمند نيز

فاقد معني بود و اگر چنين حالتي در

موجودات عالم بود كه همه چيز

مرتبهاي از كمال به صورت مساوي

قرار داشتند جهان يخبنداني بود كه

هيچ حركت و تلاشي در آن تحقق

پيدا نميكرد. برادر عزيز زشت ترين

و ناقص ترين افراد بشر نيز از هستي

برخوردارند ودر پلكاني از كمال

ايستادهاند و به نوبه خود خانهاي از

جدول حيات را پركردهاند. ثالثا:

نظام جهان نظام اسباب و مسببات و

نظام ضروري و تخلف ناپذيراست;

يعني، تحقق هرچيز در پي علل و

شرايط و موجوداتش ضروري است

و كوچكترين تغييري در گوشهاي از

آن تمام هستي را دگرگون ميسازد

بدون آن كه طرح بهتري جايگزين

آن شود زيرا نظام موجود نظامي

است كه در آن به كمترين شر

ضروري براي برترين چيز ممكن

بسنده شده و نفي آن خيرات غالب

را درپي خواهد داشت. رابعا:

درقيامت ميزان هر كس براساس

نعماتي است كه خداوند به وي

داده و بهگونهاي كاستيهاي

غيراختياري كه در دنيا مانع رشد

وكمال بود جبران ميشود. بلكه از

نظر برخي از انديشمندان كمال

اخروي چيزي جز نسبت

سرمايههاي نعم دنيايي و درمقايسه

با فعاليت و بهرهبرداريهايي كه

انسان كرده، نيست حال هركس در

هر سطحي كه باشد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك: عدل

الهي، شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.