-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

وابستگي روزنامه هاي داخلي به يكي از جناح هاي چپ و راست بر كسي پوشيده نيست , به همين دليل به جاي طرح مشكلات و نگراني هاي مردم , به طرح مسائل جناهي مي پردازند كه ثمره اي جزرنجيدگي خاطر مردم ندارد. راه چاره چيست ؟ اين وضع تا كي بايد ادامه داشته باشد؟

به نظر ما منحصر كردن روزنامه هاي داخلي به روزنامه هاي وابسته به جناح چپ و راست صحيح نيست . علاوه بر روزنامه هاي جناحي , چند دستهء ديگر از نشريات وجود دارد:

1 بي دردها و بي اعتناها: روزنامه هايي كه كاري به سمائل سياسي و حكومتي ندارند و تنها هدفشان جمع مال و آسايش زندگي است ;

2 پايگاه هاي دشمن و استعمار: روزنامه هايي كه ميل ندارند ملت ايران بالندگي داشته باشد و در مجامع علمي و صنعتي و سياسي چهرهء درخشاني از نشان بدهد. اين نشريات كارشان ايجاد اختلاف و تشت و ناامني و در نتيجه ايجاد اضطراب و دلهره براي مردم است ;

3 فرا جناح ها: روزنامه هايي كه تقريباً طرفدار واقعيات و حقايق هستند و كار و فّعاليت و گفته ها ونوشته هاي آن ها بر اساس اين ديدگاه است و از اعمال و رفتار و گفتار و نوشته هاي ناروا از هر كسي انجام بگيرد,نكوهش مي كنند. براي چاره انديشي و اصلاح روزنامه هاي وابسته و جناحي , بهترين , بلكه تنها راه همان است كه مقام معظم رهبري در ابتداي سال 1379و رياست محترم جمهوري در سخنراني هاي خود پيشنهاد دادند وآن عبارت بود از .

اگر همهء جناح ها ضمن حفظ سلايق شخصي و خط و مشي هاي گروهي , در اصول مشترك وحدت نظرداشته و به جاي مچ گيري هاي بي جا و خسته كننده , به فكر مردم باشند و راه حل هايي براي درمان درد مردم وحل مشكلات و ايجاد اشتغال براي جوانان و ديگر ناهنجاري ها پيشنهاد بدهند, بسياري از اختلاف نظرها ازبين خواهد رفت و اضطراب و نگراني مردم برطرف خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.