-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به خاطر وجود عواملي , روحم شديداً در تلاطم است . وجود نامادري و نگراني از پدر ومحيط آلوده به فساد و عشق و علاقه مفرط به زندگي در قم ... مستدعي است دستم را گرفته و كمكم نماييد.

پيش از پرداختن پاسخ , توجه سركار را به چند حديث جلب مي نماييم .

1 عبدالرحمن بن حجاج مي گويد: .(1)

2 و نيز آن حضرت فرمود: .(2)

3 امام باقر7مي فرمايد: .(3)

با توجه به مضامين احاديث فوق , سركار بايد ناراحت و غمگين نشويد, بلكه بايد خوشحال باشيد. ان شاءالله مؤمن و گرفتار شديد هستيد تا ثواب بيش تري نصيبتان شود, به شرطي كه صبر و تحمل داشته باشيد واز كوره در نرويد.

امام صادق 7به يكي از يارانش به نام فرمود: ;(4)

يعني هيچ شكوه اي نمي كنيم و در برابر مقدرات تسليم هستيم .

امابه نظرما از جهاتي آمدن شما به قم صلاح نيست :

1 طبق گفتهء خودتان شرايط پذيرش در حوزه را نداريد. اينكه مي فرماييد: حاضرم خادم باشم , اما در قم بمانم , حرف درستي نيست و بيش تر جنبه احساساتي دارد. كجا مي خواهيد خادم باشيد؟! آن قدر زيادندافرادي كه مي خواهند خدمت گزار باشند, ولي جا نيست !

2 بسيارند افرادي كه در قم زندگي مي كنند, اما كوله باري از غم و اندوه به دوش دارند. شما خيال مي كنيدساكنان قم هيچ گونه ناراحتي ندارند و همه در سرور و شادي هستند و مدام در حال نماز و روزه و مشغول راز ونياز با قاضي الحاجات مي باشند؟! خير, اين طور نيست . اين جا هم افرادي هستند كه با نامادري زندگي مي كنندو كار ندارند و نمي توانند مدرسه بروند و روزه بگيرند و حتي شايد چند ماه يك بار هم موفق به رفتن حرم مطهّرحضرت معصومه نشوند! انسان هر جا باشد, مي تواند متدين باشد و نماز بخواند و روزه بگيرد و با اولياءاللّه وحضرت امام زمان 7ارتباط داشته باشد. براي آن ها دوري و نزديكي ندارد, چنان كه حضرت رسول اللّه به اويس قرني فرمود: اگر چه در قرني , ولي پيش مني !

به تعبير ديگر: بُعد منزل نبود در سفر روحاني . البته دين داري در محيط ناسالم مشكل تر است , اما در عوض ثوابش بيش تر مي باشد.

رسول خدا6فرمود: .(5)

3 در بهترين سنين ازدواج قرار داريد. اگر خواستگار خوب و متدين و متعهّدي پيدا شد, جواب رد ندهيد.با ازدواج بسياري از مشكلاتتان حل خواهد شد; از تنهايي بيرون مي آييد, غصهء پول و هزينه را نخواهيد داشت و مهم تر از همه ثواب اعمالتان بيش تر مي شود و بهتر مي توانيد با امام زمان 7ارتباط بر قرار كنيد.

4 رضايت پدر شرط است . خودتان اظهار كرديد پدر علاقهء زيادي به شما دارد و به خاطر شما ناراحتي هاي زيادي را متحمل مي شود. چشم اميدشان شما هستيد و دلش مي خواهد هر چه زودتر عروسي كنيد و به خانه ءبخت برويد.

اين كه گاهي اظهار مي كنند: خدا كند هر چه زودتر از من جدا شود, معنايش همين است كه ان شاءالله زودتربه خانه بخت برويد.

از شما مي پرسيم : پدري كه اين گونه به شما علاقه داشته باشد و چشم اميدش شما باشيد, منتها به خاطروجود وضع به خصوص در خانه , بيش از اين نتواند اظهار محبت كند, آيا مي شود بدون رضايت او خانه وكاشانه را ترك كرد و به مسافرت رفت ؟! آيا مي شود بدون رضايت و مشورت با او گوشواره را فروخت و وارد قم شد و پرواز هم نمود؟! آيا امام زمان 7به اين گونه رفتار رضايت مي دهد؟ نظر ما اين است كه اين كار صحيح نيست . اگر بخواهيد عاشق امام زمان باشيد, بايد رضايت پدر را جلب نماييد.

(پـاورقي 1.شيخ كليني , اصول كافي , (دفتر نشر فرهنگ اهل البيت :), ج 3 ص 351 حديث 2 ترجمهء سيد جواد مصطفوي .

(پـاورقي 2.اصول كافي , ج 3 ص 352 حديث 6

(پـاورقي 3.همان , ص 352 حديث 9

(پـاورقي 4.همان , ص 352 حديث 6

(پـاورقي 5.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 67 ص 191مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.