-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3027 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چپ و راست يعني چه ؟

دو اصطلاح چپ و راست اعتباري است . مخالفان و موافقان سياست هاي جاري در هرمملكت , به اين دو عنوان خوانده مي شوند. البته ممكن است افرادي كه متهم به چپي يا راستي هستند, آن راقبول نداشته باشند, اما ديگران آنان را به راستي يا چپي نام گذاري مي كنند, مثلاً در حال حاضر در كشور ما, به كساني گفته مي شود كه موافق با نظام حاكم و سنّتي و همراه با محافظه كاري اند و اصطلاح به كساني گفته مي شود كه مخالف با آن ها يا مخالف با بعضي از عقايد آن ها هستند.

اما به نظر ما همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اين اصطلاحات در كشور ما درست نيست و نمي توان براي آن حدّ و مرز مشخصي قائل شد.

مثلاً چپي ها خود را اصلاح طلب مي دانند و راستي ها هم مي گويند ما اصلاح طلب هستيم و موافق با افسادنيستيم و اصلاح طلبي مي كنيم .

اصطلاح چپ و راست , بعد از انقلاب فرانسه رواج يافت , كه در مجمع ملي آن نمايندگان انقلابي تندرو درطرف چپ و محافظه كارها در طرف راست مي نشستند چپ به معناي انقلابي بودن و هواداري از دگرگوني بودو راست به معناي مخالفت با هر گونه دگرگوني است , اما از آن پس چنان فراز و نشيبي از نظر معنا پيدا كرد كه تعيين مرز روشني ميان آن دو تا ممكن است . به طور كلي , جريان چپ شامل همهء گروه هاي بهبود خواه وانقلاب خواه جديد است كه هواداري از دگرگوني ها, از ميان برداشتن فاصله هاي طبقاتي , گرايش به عقل واستدلال و داشتن باورهاي فلسفيِ غير ديني يا ضد ديني , گرايش به سنّت شكني و داشتن روحيه يا روش انقلابي , از خصوصيات آنان است و اما جريان راست به گروهي گفته مي شود كه در برابر چپ باشد وخصوصيات آن ها دفاع و پشتيباني از نهادهاي سنّتي , دفاع از آزادي هاي سياسي و اقتصادي فردي , دفاع از نظام پارلماني مي باشد. در سال هاي اخير اصطلاح راست و چپ براي دسته بندي هاي داخلي حزب ها نيز به كارمي رود, چنان كه در حزب محافظه كار انگلستان مراد از جناح چپ , محافظه كاراني هستند كه برخي از مفاهيم چپ , مانند برنامه ريزي اقتصادي , گسترش خدمات اجتماعي و آزادي مستعمره ها را مي پذيرند. در حزب كارگر آن كشور, مراد از جناح چپ گروهي است كه هوادار سوسياليسم يا هر چه زودتر رسيدن به سوسياليسم است و جناح راست عنوان غير سوسياليسم يا ليبرال ها در آن حزب است . در حزب كمونيست چين جناح هوادار مائو و انقلاب فرهنگي , جناح چپ و جناح هوادار ليوشائوچي جناح راست به شمار مي رفت .(1)

(پـاورقي 1.داريوس آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 122

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.