-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30645 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حوريان بهشتي كيستند؟ آيا حوري مرد هم داريم؟

حورالعين نام زنان بهشت است. حوريان بهشتي غير از زنان دنيايي هستند1 كه خداوند براي همسري مرداني كه سعادت ورود به بهشت را داشته باشند خلق كرده است.

ابوبصير گويد:از حضرت امام صادق(ع) پرسيدم: حورالعين از چه خلق شده است؟ فرمود: حوريان از تربت نوراني بهشت آفريده شده اند.2

حوريان در نهايت زيبايي هستند. امام صادق(ع) فرمود: اگر يكي از حوريان بهشت به اهل دنيا رخ نمايد و گيسوانش را نشان دهد، همة اهل دنيا به عشقش گرفتار آيند، و چون نمازگزار پس از اداي نماز از خدا نخواهد كه حورالعين نصيب او گرداند، حوريان گويند چقدر اين بنده به ما بي رغبت بود.3

يكي از دعاهايي كه بعد از نماز خوانده مي شود اين است: اللّهم صل علي محمد و آل محمد و اجرني من النّار وارزقني الجنه و زوِّجني من الحور العين.4

در قرآن مجيد و روايات اهل بيت(ع) اسمي از حور مرد، يعني مردان بهشتي كه غير از مردان دنيايي باشند و براي همسري زنان مؤمنه آفريده شده باشند برده نشده است و زن هاي مؤمنه اي كه وارد بهشت مي شوند، با شوهران خود ازدواج مي كنند. اگر شوهرش اهل بهشت نباشد يا اصلاً در دنيا شوهر نكرده باشد، با يكي از مردان مؤمن كه وارد بهشت مي شوند ازدواج مي كنند.5

غلمان (نوجوانان پسر) داريم كه بنا به يك تفسير از آفريده هاي مذكر بهشتي هستند،6 ولي آنان خدمتكاران و ساقيان اهل بهشتند،7 نه همسر براي زنان مؤمنة بهشتي.1 علامه طباطبايي، تفسير الميزان (ترجمه) ، ج 18 ،ص 240 و ج 19 ، ص 247.

2 تفسير قمي، ج 2، ص 82؛ مجمع البحرين، ج1، ص 594، مادة : حور، بحارالأنوار، ج 8، ص 213.

3 بحارالأنوار،ج83، ص 37، حديث 43.

4 امام خميني، تحرير الوسيله، ج1، ص 185.

5 تفسير منهج الصادقين، ج 9، ص 153؛ عبدالحسين دستغيب، معاد، ص 250.

6 الميزان(ترجمه)، ج 19، ص 24.

7 ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 6، ص 265.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.