-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خداوند با فرشته و جن مثل انسان با زبان بصيرت و دل سخن مي گويد يا به طريق ديگر؟

مرحوم علامه طباطبايي دربارة محشور شدن حيوانات مي فرمايد: آيات در اين باره بسيار و روايات از حد شمار بيرون است. آيا حشر حيوانات شبيه حشر انسان است و آن ها هم برانگيخته شده و اعمالشان حاضر گشته، طبق آن پاداش يا كيفر مي بينند؟آري معناي محشور شدن همين است.[25]

آيت الله مصباح يزدي مي نويسد: آيات قرآن دلالت دارد بر اين كه حيوانات حشر دارند،[26] از جمله: و اذالوحوش حشرت؛ و در آن هنگامي كه حيوانات وحشي محشور مي شوند.[27]

از ابوذر نقل شده: خومت پيامبر(ص) بوديم كه دو بُز به يكديگر شاخ زدند، حضرت فرمود: مي دانيد چرا اين ها به يكديگر شاخ زدند؟ عرض كردند: نه، فرمود: ولي خدا مي داند چرا و به زودي ميان آن ها داوري خواهد كرد.[28]

امام صادق(ع) فرمود: شتري كه سه بار (در خبر ديگر هفت بار) با او به حج رفته باشند از چارپايان بهشت مي شود.[29]

امام زين العابدين(ع) به پسرش امام باقر(ع) وصيت كرد: من با شترم بيست بار به حج رفته ام. وقتي مُرد دفنش كن تا طعمة درندگان نشود، زيرا رسول خدا(ص) فرمود: شتري كه هفت مرتبه با او به عرفات رفته باشند، خدا آن را از چهار پايان بهشت قرار مي دهد.[30]

نتيجه: حيوانات در قيامت محشور مي شوند و طبق اعمالشان پاداش و كيفر مي بينند.

[22] نساء (4) آية164.

[23] عليرضا رجالي تهراني، جن و شيطان، ص 20؛ حسن مصطفوي، شرح باب حادي عشر، ص 62 و 63.

[24] انعام(6) آية 38.

[25] تفسير الميزان (ترجمه) ج 7، ص 118.

[26] محمد تقي مصباح يزدي، معارف قرآن، ص 380.

[27] تكوير (81) آية 5.

[28] تفسير نورالثقلين، ج1، ص 715، حديث 69.

[29] همان، حديث 68.

[30] همان، حديث 70.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.