-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30660 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مرحوم ملامحسن فيض كاشاني مي فرمايد: چشم انسان صلاحيت مشاهدة آنچه را در ملكوت مي گذرد ندارد و آنچه در برزخ مي گذرد امري ملكوتي است كه براي درك آن حس ديگري لازم است. اين حس چگونه مي باشد؟ آيا درك آن براي تمام انسان ها ميسور است.

انسان در عالم دنيا بدن و شكل و صورتي دارد كه به آن بدن دنيايي و ملكي گويند، و در جهان پس از مرگ صورت و شكلي دارد كه به آن صورت ملكوتي و برزخي گفته مي شود. اين صورت غيبي طبق اخلاق و ملكات و اعمال و نيات انسان ساخته مي شود. هر كس اعمال و اخلاقش انساني و مطابق با دستور شرع باشد مشكل برزخيش انساني است و هر كس داراي اخلاق فاسد و اعمال زشت و نيت هاي ناپاك باشد و با همين كيفيت وارد عالم برزخ شود، صورتش غير انساني مي شود.[1] از رسول خدا (ص) نقل شده كه بعضي از مردم با صورت هايي كه ميمون از آن بهتر است محشور مي شوند.[2]

براي ديدن بدن و صورت برزخي و ملكوتي چشم برزخي لازم است، و اين چشم پس از مرگ باز مي شود و مردگان يكديگر را با صورت ملكوتي مشاهده مي كنند. چشم برزخي در دنيا باز نمي شود مگر با اراده خدا و براي اولياي خدا مثل رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، نيز در مورد بعضي از اهل سير و سلوك الي الله و مؤمن ها، چنان چه با عنايت رسول خدا(ص) بعضي از اصحاب جبرئيل را به صورت دحيه كلبي كه مرد بسيار زيبايي بود ديدند.[3]

در مراسم حج شخصي به امام سجاد(ع) عرض كرد: حاجي ها زيادند. حضرت فرمود: اين چنين نيست، حاجي ها كم اند و ناله ها زياد است. آن گاه باطن افراد را نشان شخص داد. وي وقتي نگاه به سرزمين عرفات كرد ديد پر از حيوانات است و در بين اين ها چند انسان هستند. حضرت باطن افراد زادي را نشان شخص داد تا بفهمد همة آن ها انسان نيستند.[4]

نتيجه: مشاهده صورت هاي ملكوتي و باطن افراد با چشم برزخي صورت مي گيرد، و چشم برزخي پس از مرگ باز مي شود، و ممكن است در دنيا براي بعضي كه شايستگي داشته باشند باز شود و صورت هاي ملكوتي را ببينند.

[1] امام خميني، چهل حديث، ص 15.

[2] همان، ص 32؛ علم اليقين، ج 2، ص 901.

[3] همان، 415.

[4] عبدالله جوادي آملي، اسرار عبادت، ص 58(سفينه البحار، ج 2، ص 71، ماده: ضجج).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.