-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30926 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش نيت در جلب ثواب و عذاب اخروي تا چه حد است؟

نيت در فرهنگ اسلام، جان عمل است، و در فقه اسلام خلوص نيت شرط صحت عبادات مي باشد. يك تفاوت اساسي ميان قوانين الهي و قوانين بشري در مسئلة نيت است. قوانين الهي دو بعدي است؛ يعني هم به حسن عمل كار دارد و هم به حسن فاعل و تكامل معنوي وي . وقتي خدا دستور مي دهد خمس يا زكات بدهيد، شرط مي كند كه پرداخت اين ها بايد با نيت خالص باشد و اگر ريايي باشد، پشيزي ارزش ندارد، ولي وقتي يك دولت براي مصالح كشور اقدام به وضع ماليات مي كند، هدفش تأمين هزينة كشور است و نظري ندارد كه پرداخت كنندگان با چه نيتي پرداخت كنند.(1)

رسول گرامي اسلام (ص) در حديثي كه متواتر بين شيعه و سني است، جايگاه نيت را به خوبي بيان كرد و فرمود : انما الأعمال بالنيات؛ همانا كارها وابسه به نيت است.(2)

اسلام عمل با روح مي خواهد؛ نه عمل بي روح. اگر به جهاد برود، ولي براي خودنمايي باشد، قبول نيست. رمزش اين است كه تكاليف الهي براي ساختن و تكامل انسان است و وقتي موجب ترقي مي شود كه براي خدا باشد؛ يعني با نيت خالص واقع شود.

در اعمال زشت و محرم هم نيت جايگاه ويژه دارد؛ يعني اگر عمل حرامي بدون توجه و از روي ناآگاهي واقعي از كسي سر بزند، اين شخص معذور است و عذاب و مجازات ندارد. مثلا مؤمن حرام است و در دنيا موجب قصاص و در آخرت عذاب دردناك جهنم را دنبال دارد، ولي اگر كسي مي خواست شكاري را تير بزند، اتفاقا مؤمني هدف قرار گرفت و كشته شد، در اين صورت چون كه ضارب هيچ نيت و قصد سويي نداشته، قصاص نمي شود و در آخرت معذب نمي شود. البته براي اين كه حق مقتول ضايع نشود، دية مقتول را بايد پرداخت كند. نيز چنانچه مردي كه زن دارد، زنا كند، حكمش اعدام (رجم) است، ولي اگر فكر مي كرد زن خودش است و همبستر شد و بعدا معلوم شد زن خودش نبوده بلكه زن ديگري بوده است، در اين صورت مرد مجازاتي ندارد. بنابراين نتيجة اعمال خوب و بد كاملا وابسته به نيست و حسن و قبح فاعلي دارد. اما اين كه نيت افراد در اعمال و كردارشان چگونه است، ما نمي توانيم تشخيص بدهيم، چون نيت امر قلبي است و كسي غيراز خدا و اوليا مثل پيامبر و امام از باطن افراد خبر ندارد. لذا نمي توانيم حكم كنيم چه كسي جهنمي يا بهشتي است، مگر اين كه عالمان به غيب از عاقبت قطعي كسي خبر داده باشند. سعد بن معاذ انصاري در جنگ خندق زخمي شد و پس از مدتي به شهادت رسيد. پيمبر در حالي كه عبا از دوش برداشته و كفش از پا در گورده بود، با احترام خاصي در تشييع سعد شركت فرمود و خود در قبر سعد پايين رفت و لحد چيد و جسد را در قبر نهاد و خاك بر قبر ريخت. مادر سعد كه چنين احترامي را از سوي حضرت مشاهده كرد گفت: اي سعد گوارا باد تو را بهشت حضرت فرمود: اي مادر سعد ساكت باش و بر خدا تكليف معين نكن.(3)

در خاتمه به شما توصيه مي شود كتاب هاي شهيد مطهري به ويژه كتاب عدل الهي را به دقت مطالعه فرماييد كه بسيار مفيد و مشكل گشا هستند.

پي نوشت ها :

1 - مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 326.

2 - وسائل الشيعه، ج1، ص 34.

3 - بحارالأنوار، ج 22، ص 107.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.