-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نشانه هاي برپايي قيامت را بيان كنيد.

نشانه هاي رستاخيز به دو نوع تقسيم مي شوند:

1ـ حوادثي كه پيش از وقوع قيامت و قبل از به هم خوردن نظام آفرينش، در حالي كه انسان ها روز زمين زندگي مي كنند، رخ مي دهد، و كلمة اَشراط يعني علامت ها غالباً به اين قسم از رخدادها اطلاق مي شود.

2ـ رخدادهايي كه ماية به هم خوردن نظام آفرينش مي گردد كه بيشتر آن ها در سوره هاي تكوير، انفطار ، انشقاق و زلزله وارد شده است.[25]

حوادثي كه قسمتي از نشانه هاي قيامت را تشكيل مي دهد، عبارتند از :

1ـ متلاشي شدن كوه ها : يوم ترجف الارض والجبال.[26]

2ـ انفجار درياها: واذا البحار فجّرت.[27]

3ـ زلزله هاي عظيم و ويرانگر: اذا رجّت الارض رجّا و بسّت الجبال بسّا.[28]

4ـ تاريك شدن خورشيد و ماه و ستارگان : اذا الشمس كوّرت و اذا النّجوم النكدرت.[29] واذالكواكب انتشرت.[30]

5ـ شكافتن كرات آسماني : واذاالسماء فرجت.[31]

در خصوص علايم قيامت روايات بسياري از طريق شيعه و سنّي وارد شده و نشانه هاي برپايي قيامت بيان گرديده است. در اين جا به ذكر يك روايت كه در آن به طور فشرده علايم قيامت بيان شده، بسنده مي كنيم.

پيامبر اكرم(ص) فرمود: قيامت بر پا نمي گردد، مگر آن كه ده آيه و نشانه از حوادث غير طبيعي رخ دهد:

1ـ فرورفتگي در زمين، در ناحية مشرق ، پديدار مي گردد.

2ـ شكافي در ناحية مغرب زمين نمودار مي شود.

3ـ در جزيرهْْ العرب نيزدر زمين شكافي پديد مي آيد.

4ـ دودي در آسمان پديدار مي گردد.

5ـ دجال ظاهر مي شود.

6ـ جنبنده اي از زمين بيرون مي آيد.

7ـ يأجوج و مأجوع بر مردم هجوم مي آورند.

8ـ خورشيد از سمت مغرب طلوع مي كند.

9ـ آتش از ناحية عدن نمودار مي گردد.

10ـ عيسي بن مريم (ع) باز مي گردد، يا بادي كه مردم را به دريا پرت مي كند.

4[25] آيت الله جعفر سبحاني، منشور جاويد، ج 9، ص 243.

4[26] مزمل (73) آية 14.

4[27] انفطار (82) آية 3.

4[28] واقعه (56) آية 4.

4[29] تكوير(81) آية 1.

4[30] انفطار(82) آية 2.

4[31] مرسلات (77) آية 9.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.