-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30971 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

علائم و نشانه هاي قيامت چيست ؟ چند مورد را شرح دهيد.

اصولاً علامات و حوادث مهمّ و تكان دهنده اي را كه قبل از قيامت رخ مي دهد, مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

1 حوادث مهمّي كه پيش از پايان جهان پيدا مي شود;

2 حوادث هولناكي كه در آستانهء پايان جهان رخ مي دهد;

3 حوادث تكان دهنده اي كه در آغاز قيامت و بازگشت به حيات مجدّد حاصل مي شود.

اين حوادث در قرآن با عنوان آمده است , جمع است به معناي نشانه و علامه است .

مفسران و دانايان علوم قرآني , بعضي از حوادث پيش از پايان جهان را اين گونه ذكر كرده اند:

بعثت پيامبر خاتم 6و نزول قرآن به عنوان آخرين كتاب آسماني ; براي تأييد اين دو مورد به فرموده ءپيامبر6تمسّك مي كنند: . پيامبر اشاره به دو انگشت كرد و انگشت سبابه و وسطي را در كنار هم قرار دادند.(1)

برخي را از حوادث مهم قبل از پايان جهان و نزديك شدن قيامت مي دانند. از پيامبر6رسيدند: قيامت كي خواهد آمد؟ اين آيه نازل شد: .(2)

در روايات اسلامي اموري به عنوان اشراط الساعة ذكر شده كه به دو روايت بسنده مي شود:

اول , از پيامبر اكرم 6نقل شده است : برچيده شدن علم , آشكار شدن جهل , شرب خمر و كثرت زنا ازجملهء است .(3)

دوم , نيز از آن بزرگوار نقل شده است : چهار چيز از علائم نزديك شدن قيامت است : ظهور دجّال , نزول حضرت عيسي 7 آتشي كه از قعر زمين عدن بر مي خيزد و دخان . و در جواب سائلي كه پرسيدند: دخان چيست ؟ پيامبر اين آيه را تلاوت كردند: منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري پديد آورد.(4)

و بالاءخره يكي ديگر از علائم نزديك شدن قيامت , ظهور وجود مبارك حضرت مهدي 7است .

براي پايان يافتن عمر جهان و آغاز قيامت و بازگشت به حيات جديد علائمي ذكر كرده اند كه ذيلاً به بعضي اشاره مي شود:

1 تبديل شدن زمين و آسمان به زمين و آسمان ديگر.(5)

مراد از تبديل شدن زمين و آسمان به غير زمين و آسمان فعلي به اين معنا نيست كه ذات و جوهرشان عوض مي شود, بلكه منظور تبديل صفات آن ها است , مانند از ميان رفتن كوه هاي صاف و هموار و مسطّح شدن وتوسعه يافتن و...

2ـ انفجار درياها, قرآن مي فرمايد: < و اذا البحار فجّرت و اذا البحار سجّرت ; وقتي كه دريا منفجر مي شود (6) ودرياها بر افروخته و مشتعل شود>.(7)

توضيح : آب از دو عنصر هيدروژن و اكسيژن تشكيل يافته كه هر دو قابل احتراق است .

چنانچه روزي عواملي سبب تجزيهء آن دو شود, دريا مبدّل به كوه هاي عظيمي از آتش خواهد شد.

3 زلزله هاي شديد و عظيمي كه تمامي سطح زمين را فرا مي گيرد, سبب مي شود زمين تمام دفينه ها و يا به احتمال قوي بدن انسان هايي را كه سال ها قبل از دنيا رفته و در قبرها آرميده اند, بيرون بريزد. قرآن مي فرمايد:.(8)

4 تاريك شدن خورشيد و ماه و ستارگان : .(9).

5 شكافتن كرات : .(10)

6 نفخ صور كه تعابير مختلفي از آن در قرآن كريم شده است ; گاه نفخ صور و گاه تعبير به صيحه و گاه و نيز و و بالاءخره ششمين تعبير است .

مثلاً در سورهء زمر آيهء 68آمده است : .(11)

براي اطلاع بيشتر مي توانيد به پيامبر قرآن , ج 6 صفحه 22ـ 48مراجعه كنيد.

به جاي سؤالات 13(فشار و عذاب قبر چگونه است و آيا مي توان از آن خلاصي يافت ) و 14(چگونه انسان در قبر به سؤالات پاسخ مي دهد؟ و اگر ندهد چه مي شود؟) جزوه ء ترسيمي از زندگي برزخي به پيوست ارسال مي گردد. اميدواريم با مطالعهء آن خواسته تان برآورده شود.

(پـاورقي 1.مجمع البيان ; تفسير قرطي ; في ظلال القرآن , طبق نقل پيام قرآن , ج 6 ص 23

(پـاورقي 2.اقتوبت الساعة و انشق القمر (قمر (54 آيهء 1.

(پـاورقي 3.تفسير نورالثقلين , ج 5 ص 37 حديث 41

(پـاورقي 4. دخان (24 آيهء 10

(پـاورقي 5.ابراهيم (14 آيه 48 .

(پـاورقي 6.انفطار آيه 3

(پـاورقي 7.تكوير (81 آيهء 6

(پـاورقي 8.زلزال (99 آيهء 1و 2 .

(پـاورقي 9.تكوير (81 آيهء 1و 2 .

(پـاورقي 10.انشقاق (84 آيهء 1

(پـاورقي 11..مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.