-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3102 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فايدهء جنگ چه بود؟

جنگ از نظر ظاهر فايده اي ندارد و همه اش ضرر و زيان است , مانند: كشته شدن جوانان و مردم وخرابي و ويراني شهرها و صنعت كشور و تمام شدن ذخاير مملكت و آوارگي و دربدري مردم و به وجود آمدن تورم و گراني و ايجاد مشكلات و بيماري هاي جسماني و رواني و يتيم شدن فرزندان و بيوه شدن زنان و صرف نيروهاي عظيم كشور در مسيري كه بتوان از آن ها براي سازندگي استفاده كرد.

اما دفاع مسئله اي جدا از جنگ است , گرچه همان است . اگر كشوري بر ما ظلم روا داشت و علي رغم اين كه نمي خواهيم با آنان جنگ كنيم , نبرد بر ما تحميل شد, بايد از خود دفاع كنيم . دفاع گرچه خوب و واجب است , اما بازچون عكس العمل جنگ و تجاوز از سوي بيگانه است , بر آن مفاسدي مترتب مي شود كه گريزي از آن نيست , ماننداين كه انسان را ماري بزند و او را مسموم كند, كه انسان مجبور مي شود خود را به پزشك برساند و تحت عمل جراحي قرار گيرد. اين حالت با خود سختي و درد دارد, اما چاره اي نيست . دفاع كاري معقول است و در دفاع هشت ساله گرچه ضررهايي تحمل كرديم , ولي منافعي به دست آورديم , از جمله : بيزاري در مقابل دشمنان و توجه به خود وچاره انديشي و آمادگي براي مقابله با تجاوزات و شناخت دوستان از دشمنان و يادگيري فنون جنگي و مقابله باانواع شگردهاي جنگي و ساخت و ساز انواع مهمّات و تجهيزات نظامي و كارآزمودگي و توانايي نيروهاي رزمي وآبديده شدن مردم مخصوصاً كساني كه در جبهه ها مشاركت فعّال داشتند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.