-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31059 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به نظر خودم بدشانس هستم و كار پيدا نمي كنم , ولي اميدوارم با توكل به خدا اين مشكل حل گردد, هم چنين پدرم سال ها كارگري كرده , ولي چون با صاحب كار دوست قديمي هستيم نمي توانيم از اوشكايت كنيم و پدرم مجبور شده است شخصاً خود را بيمه كند. لطفاً ما را در اين مورد راهنمايي كنيد.

قبل از هر چيز خاطرنشان كنيم اعتقاد به بدشانسي را از ذهنتان حذف كنيد, زيرا يك نوع تلقين ناپسند است , كه اگر كسي گرفتار آن شد, تا آخر عمر از آن رها نمي شود و در هر جا كه زمينه نبود يا كوتاهي شد ويا مانعي وجود داشت , تقصير را به گردن بدشانسي مي اندازد و اگر احياناً در جايي امكان موفقيت بود, وقتي بااين روحيه گام بر مي دارد, چون متزلزل است و از پيش قضاوت مي كند كه حتماً موفق نخواهد شد, موفق نمي شود و فرصت ها را از دست مي دهد.

]تو چون خود كني اختر خويش را بدمدار از فلك چشم نيك اختري را

]وقتي خودت را بدون دليل بدشانس معرفي مي كني , بايد تسليم شوي و شيطان همين را مي خواهد. وقتي انسان مأيوس و نااميد شد, ديگر حركتي به سوي بهروزي و خوش وقتي نمي كند و به دنبال نيك بختي نيست .

چنين انساني كه روحيهء كفر در وجودش هست , رفته رفته نا اميد و افسرده مي گردد و نعمت ها و خوبي ها وتوانايي ها را ناديده مي گيرد و رفته رفته به يك انسان نااميد تبديل مي گردد كه ديگر اميدي به او نيست .

هرگز فال بد نزنيد و خود را بدشانس ندانيد كه عاقبت خوبي ندارد.

انسان وظيفه دارد حركت كند و دنبال كار برود و تلاش كند و اميدوار باشد و اعتماد به نفس را از كساني يادبگيرد كه بدون داشتن امكانات كافي , خود را به آب و آتش مي زنند و مطلوب و مقصود خود را به دست مي آورند. سعي كنيد نعمت هاي خدادادي و توانايي هايتان را شماره كنيد. آن وقت است كه به حركت درمي آييد, ولي اگر نگاهتان به ناتوانايي ها باشد, جز ناتواني به دست نخواهيد آورد.

]برو كارگر باش و اميدواركه از يأس جز مرگ نايد به بار

]در مورد پدرتان و صاحب كار او لازم نيست از راه شكايت وارد شويد. پيشنهاد مي كنيم از راه مسالمت آميزو دوستي وارد شويد, مثلاً يك نفر بزرگ تر, يك ريش سفيد يا كسي كه مورد احترام صاحب كار است و حرف اورا مي شنود, پيدا كنيد و مسئله را با او در ميان بگذاريد و از او كمك بخواهيد, كه در اين امر خير پادرمياني كند وبا صاحب كار صحبت كند و بگويد: چه خوب است در حق فلاني كه سال ها كارگر تو و نيازمند است , كارخيري انجام دهي يا او را بيمه كني يا حق بيمه او را بدهي و يا هر طور كه مي داني , به او كمك كني ; بداني كه اين كارخيلي به جا و مناسب و گذشت و جوانمردي است .

اگر چنين كسي يافت نمي شود يا زمينهء چنين اقدامي نيست , با موافقت پدرتان نامه اي محترمانه خطاب به صاحب كار بنويسيد و با تمجيد و تكريم از وي درخواست كنيد پدرتان را بيمه كند يا مخارج بيمه اش را بپردازدو يا از هر راه ديگري صلاح مي داند, به شما كمك كنيد. در ضمن گرفتاري هاي معيشتي خود را بنويسيد وبگوييد: اين يك پيشنهاد دوستانه است كه در عمل به آن آزاد است .

در خاتمه خوش حاليم به درس خواندن علاقه پيدا كرده ايد. كمي بيش تر دربارهء فوايد درس و با سواد شدن و مدرك داشتن فكر كن و آينده را در نظر بگير. اميد است علاقه و تحرك بيش تري پيدا كني . بي كاري براي روح و روان و جسم بسيار زيان بار است و خمودي و افسردگي را به دنبال دارد. از همين حالا به فكر برنامه هاي تابستان باشد و در كارها نظم و انضباط را رعايت كن . اميدوايم .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.