-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه همهء موجودات به خصوص انسان ها نسبت متساوي با خداي تبارك و تعالي دارند,چرا متفاوت آفريده شدند؟ يكي از ضريب هوشي خوبي برخوردار است و ديگري فاقد آن است ; يكي داراي روحيه قوي و ژن هاي پيشرفته است , ولي ديگري اين طور نيست . آيا اين دو دسته در مقابل اعمالي كه انجام مي دهند, مساوي هستند و با هر دو يك نوع برخورد مي شود؟

در پاسخ به شبههء فوق , دانستن نكات زير لازم است :

1 قسمتي از تفاوت هاي جسمي و روحي , معلول اختلافات طبقاتي و مظالم اجتماعي است كه هيچ گونه ارتباطي به آفرينش ندارد, مثلاً بسياري از فرزندان ثروتمندان از فرزندان فقرا, قوي تر و زيباتر و از نظر استعدادپيشرفته ترند, به دليل اين كه آن ها از تغذيه و بهداشت كافي برخوردارند.

2 پاره اي از اين تفاوت ها لازمهء آفرينش است ; يعني خداوند متعال آن ها را خلق نكرده , بلكه لازمه ءمخلوقات است . توضيح : كراراً متذكر شديم جهان هستي با نظام ها و قوانين ذاتي غير قابل تغيير اداره مي شودكه به موجب آن هر پديده اي مكان و موقعيت خاصي دارد و تغيير در آن راه ندارد. لازمهء نظام داشتن , پيدايش وتحقق موجودات به صورت مختلف و متفاوت است ; يعني چون نظام عالم علّي و معلولي است و هر پديده اي از علّت خود به وجود مي آيد و چون علت ها و سبب ها مختلف اند, قهراً معلول ها هم مختلف و متفاوت خواهند بود.

گفتني است معمولاً مواهب الهي و استعدادهاي جسمي و روحي انسان ها آن چنان تقسيم شده است كه هركسي قسمتي از آن را دارد و كم تر كسي پيدا مي شود كه همهء مواهب را داشته باشد; يكي نيروي بدني كافي دارد; ديگري از استعداد رياضي خوبي برخوردار است ; يكي ذوق شعري و ديگري عشق تجارت دارد; مهم اين است كه جامعه يا اشخاص استعدادها را كشف كنند و آن را در محيط سالمي پرورش دهند.

3 بايد پذيرفت جامعه همانند پيكر انسان نياز به سلول هاي گوناگون دارد; يعني اگر بدن از سلول هاي ظريفي همانند سلول هاي چشم يا مغز ساخته شده باشد, دوام ندارد, يا اگر تمام سلول هاي آن خشن و غيرقابل انعطاف , همانند سلول هاي استخواني باشد, كارآيي كافي براي انجام وظايف مختلف را نخواهد داشت ,بلكه بايد از سلول هاي گوناگوني كه يكي وظيفهء تفكر و ديگري مشاهده و سومي شنيدن و بالاخره چهارمي سخن گفتن را عهده دار شود, تشكيل شده باشد.

جامعهء انساني اگر بخواهد يك جامعهء بالنده و پيشرفته باشد, نياز به استعدادها و ذوق ها و ساختمان هاي مختلف روحي و جسمي دارد. اگر تمام سلول هاي بدن انسان يك نواخت آفريده مي شد, دور از حكمت بود;هم چنين اگر تمام مردم مثل هم , فكر مي كردند و استعدادهاي مشابهي مي داشتند, جهنّمي پيدا مي شد كه همه در آن در زحمت بودند, چون همه به يك سو و جهت حركت مي كردند و يك چيز را مي خواستند و يك پست وشغل را طلب مي كردند و يك غذا را دوست مي داشتند و يك كار واحد را انجام مي دادند و...; بنابراين اقتضاي حكمت الهي آن است كه موجودات به خصوص انسان ها متفاوت باشند.

البته كسي تصور نكند چون تفاوت , موجب رشد و تكامل جامعه بود, لذا خداوند يك عده را از داشتن عقل و شعور كامل محروم كرد! منظور اين است كه خداوند به اندازهء توان و ظرفيت هر موجود به او فيض ورحمت بخشيد و نسبت به احدي تبعيض روا نداشت , اما در عين حال به خاطر وجود نظام عِلّي و معلولي ,موجودات متفاوتند كه اين تفاوت خيلي مفيد مي باشد.

در خاتمه نسبت به قسمت اخير سؤال بايد بگوييم در قيامت هر كسي را به اندازهء توان و وسع فكري وجسمي پاداش و كيفر مي دهند.(1)

(پـاورقي 1.مرتضي مطهري , عدل الهي , ص 51و ناصر مكارم شيرازي و همكاران تفسير نمونه , ج 3 ص 365ـ 366و ج 17 ص 313

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.