-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا شهادت در راه خدا كليد بي قيد و شرط بهشت است؟

شهادت به معني حاضر بودن و گواهي دادن است و در فرهنگ ديني ما مسلمانان، به كشته شدن در راه خدا اطلاق شده است.

اهل لغت گفته اند: كشته شدگان در راه خدا را از آن روي شهيد گويند كه فرشتگان رحمت در صحنه شهادت حضور مي يابند، يا بدان سبب كه خدا و رسول (ص) بهشتي بودن او گواهي مي دهند يا اين كه در قيامت همراه انبيا بر امت هاي ديگر گواهي مي دهند يا اين كه شهيد زنده و حاضر است.(1) واژه شهيد به معناي جان باخته در راه خدا يكي از مقدّس ترين واژگان در قاموس ديني مسلمانان است.

فيض شهادت چنان ارزشمند است كه اولياي ديني همواره از خداوند آرزوي آن را داشته اند. روايات بسياري دربارة شهادت و جايگاه شهيد آمده، از آن جمله:

شهادت برترين مرگ است. قطره خون شهيد، نزد خدا از بهترين قطرات است. شهادت موجب آمرزش گناهان مي شود. شهيد از سؤال قبر مصون است و فشار قبر ندارد. شهيد حق شفاعت دارد. شهدا اولين كساني هستند كه وارد بهشت مي شوند و همه به مقام شهيدان غبطه مي خورند.(2)

ارزش و والاي شهيد در قرآن بيان شده: مپنداريد آنان كه در راه خدا كشته شده اند، مردگانند، بلكه زنده اند و نزد خدايشان روزي مي خورند.(3)

چون شهيد با ايثار والاترين گوهر خود در راه خدا گام برداشته، خدا حداقل پاداش او را بهشت برين قرار داده، شهادت به مثابه كليدي است كه با آن مي توان به بهشت رضوان رسيد. خداوند وعده داده است پاداش مجاهدت و ايثار شهيدان بهشت باشد.(4)

بر اساس آيات و احاديث معصومين(ع)، شهيدان گناهانشان آمرزيده مي شود و پاداش بذل جان در راه خدا را با جاي گرفتن در بهشت برين دريافت مي دارند. اين پاداش الهي براي جان نثاران راه خدا مي باشد.(5)

در واقع شهيد با نثار جان، با ارزش ترين عنصر وجودي خود را در راه خداوند داده، در اين حال تنها بهشت مي توان پاسخ و پاداشي براي آن باشد، پس بي قيد و شرط داخل بهشت مي شود.

پي نوشت ها:

1. جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 280.

2. جواد محدثي، همان، ص 281.

3. بقره (2) آية 154.

4. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 5، ص 187 و 188.

5. جواد محدثي، همان، ص 281 و 282.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.