-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31299 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اولين موجودي كه خداوند از به وجود آمدن زمين خلق كرد چه بود؟(پ)

بر اساس برخي روايات اولين مخلوق از بين اشياي غير مادي (روحانيين) عقل بود: إنّ الله خلق العقل و هو اوّل خلق من الرّوحانيين.[1]

پيامبر(ص) به علي(ع) فرمود: يا علي! إنّ اوّل خلق خلقه الله العقل؛[2] اولين چيزي كه خدا آفريد عقل بود.

برخي ديگر از روايات اولين مخلوق را نور محمد(ص) دانسته است. علي(ع) فرمود: كان الله اللوح والقلم و ...؛ اولين مخلوق خدا نور حبيب او محمد(ص) بود. او را قبل از آفرينش آب و عرش و كرسي و آسمان ها و زمين و لوح و قلم و ... آفريد.[3]

امام باقر(ع) به جابر جعفي فرمود: اوّلين مخلوق خدا، پيامبر و ما اهل بيت بوديم كه از نور عظمت الهي آفريده شديم.[4]

پيامبر(ص) فرمود: من و علي نوري بوديم. مدّت ها قبل از اين كه خداوند عرشش را بيآفريند آفريده شديم.[5]

انسان ها مخصوصاً بهترين آنان محمد(ص) و علي(ع) و اهل بيت او مقصود اصلي و علّت غائي خلقت بقية اشيا است. شايد اين روايات به اين مطلب اشاره داشته باشد كه صورت و نور محمد و آل محمد اوّلين مخلوق خدا است و به خاطر حقيقت وجودي محمد و ال محمد به طفيل وجود خارجي آنان بقية اشيا آفريده شد. شايد از روايات قبلي كه فرمود: اولين مخلوق خدا عقل بوده، در روايات ديگر كه اولين مخلوق، نور بوده است، استفاده شود كه مراد عقل كلّ، حضرت ختمي مرتبت، محمد(ص) و آل اويند كه واسطة خلق بوده اند. وجود اين بزرگواران علّت غايي جميع مخلوقات است. علامة مجلسي فرمود: اگر به خاطر اين بزرگواران نبود خداوند افلاك و غير آن ها را نمي آفريد. اينان واسطة فيض علوم و معارف بر نفوس و ارواح هستند. در اخبار آمده است كه جميع علوم وحقايق و معارف توسط اينان بر سائر موجودات افاضه مي شود.[6]

پي نوشت ها :

[1] بحارالانوار، ج 57، ص 309 و ج 1، ص 102.

[2] همان، ج 77، ص 59.

[3] همان، ج 15، ص 27.

[4] همان، ص 23.

[5] همان، ص 24.

[6] بحارالانوار، ج1، ص 103.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.