-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31329 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خدا انسانها را مورد آزمايش قرار ميدهد؟

امتحان با توجه به امتحان كننده، امتحان شونده و مورد امتحان تقسيماتي دارد كه چون پرسش از امتحان خداوند است، مختصري در اين باره توضيح ميدهيم.

تفاوت امتحانات الهي با امتحانات بشري در اين است كه در امتحانات بشري، مقصود از انجام دادن امتحان، استعلام باطن اشيا و پي بردن به مجهولات است; در حاليكه اين امر در مورد خداوند، محال است; چون هيچ چيزي بر خداوند نامعلوم نيست تا با امتحان، آن را دريابد: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَآ إِلآهُوَ... (انعام، 59) برخي از فوايد امتحانات الهي عبارتند از:

1. زمينه سازي براي بازگشت به خداوند و توفيق توبه كردن; چنانكه خداوند ميفرمايد: ... وَ بَلَوْنَـَهُم بِالْحَسَنَـَتِ وَالسَّيِّ ئ‹َاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ; (اعراف، 168) ... و آنها را به خوبيها و بديها آزموديم; باشد كه ]به حكم حق[ برگردند.

2. مقاوم شدن انسان در برابر سختيها و مشكلات; چنانكه خداوند ميفرمايد: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الاْ ئَمْوَ َلِ وَ الاْ ئَنفُسِ وَ الثَّمَرَ َتِ وَبَشِّرِ الصَّـَبِرِينَ; (بقره، 155) و شما را به چيزي از ]قبيل[ ترس و گرسنگي و كاهشي در اموال و جانها و محصولات ميآزماييم و صابران را مژده بده.

3. روشن شدن وضعيت راستگويان و دروغ گويان; چنانكه ميفرمايد: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوَّاْ أَن يَقُولُوَّاْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لاَيُفْتَنُون # وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَـَذِبِينَ; (عنكبوت، 2 و 3) آيا مردم گمان كردند به صرف اينكه بگويند: ايمان آوردهايم، رها ميشوند و آزمايش نميشوند؟! و به يقين كساني كه پيش از اينان بودند را آزموديم تا خداوند آنان كه راست گفتهاند را معلوم كند و دورغگويان را نيز معلوم دارد.

و ...

خدا انسانها را با موارد گوناگوني امتحان ميكند كه برخي از آنها عبارتند از:

1. آسايش و راحتي; 2. سختي و ناراحتي; 3. امنيت; 4. فرزندان; 5. پيروزي; 6. تكليف; 7. جان و مال; 8. بلايا و معايب; 9. فقر و تنگدستي; 10. قدرت; و ...(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 4، ص 34; ج 7، ص 104; ج 8، ص 199، نشر اسماعيليان / تفسير راهنما، علي اكبر هاشمي رفسنجاني و محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن، ذيل آياتي كه در متن آمده / برنامه رايانهاي تبيان 103.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.