-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31347 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اين درست است كه كسي بخواهد براي اجراي عدالت، دنبال به دست آوردن مقام و قدرت باشد؟

چنان كه در جواب قبلي گفته شد، ارزش هر عملي، با نگاه به هدف و انگيزة آن كار سنجيده ميشود. اگر قدرت براي بسط و توسعه عدالت باشد، چيز مطلوبي است و انسان ميتواند براي به دست آوردن آن حركت كند. پيامبران آمدهاند كه مردم، خود به قسط و عدالت قيام نمايند، امّا هميشه جامعه اين گونه نيست، و كساني سدّ حركت عدالت خواهي مردم ميشوند كه براي از بين بردن آنها نه تنها قدرت، مطلوب بوده، بلكه لازم است.

خداي متعال ميفرمايد: لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـَتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـَبَ والميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَاالحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ;(حديد، 25) ما رسولان خود را با دلايل روشن، فرستاديم، و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدي است.

هدف انبيا، اين بوده كه مردم، خود مجري قسط و عدل باشند، ولي از آن جا كه به هر حال در يك جامعة انساني، هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا، بالا باشد، باز افرادي پيدا ميشوند كه سر به طغيان بردارند، و مانع اجراي عدل شوند; خداي متعال ميفرمايد: ما آهن را نازل كرديم كه با اين جمله، قدرت و ضمانت اجرايي را بيان فرموده است.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 23، ص 372، دارالكتب الاسلاميه.)

لذا كسب قدرت، براي بسط عدالت، امر مطلوبي است، ضمن اين كه قرآن، نمونه هم معرفي ميكند; حضرت يوسفغ براي تأمين معاش مردم و بهبودي وضع جامعه، خود تقاضاي قدرت و وزارت مينمايد:

قالَ اجعَلني عَليَ خَزاغنِ الاَرضِ اِنّي حَفيظٌ عَليمٌ;(يوسف، 55) يوسف گفت: مرا سرپرست خزاين مصر قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم.

براي حفظ مصالح عمومي و بسط عدالت، گاهي اوقات، بايد در حكومت ظالمان، نيز عهدهدار قدرت شد، تا در تاريكيها، نوري بيفروزد و يوسف هم به همين خاطر، اين مسئوليت را پذيرفت.(برگرفته از تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، ص 6، دارالكتب الاسلاميه.)

لذا، حركت به سوي قدرت، براي اجراي عدالت، امري مذموم محسوب نميگردد، ولي بايد توجه داشت كه آن چه مهم است، اجراي عدالت است; حال اگر اجراي عدالت، نياز به قدرت و توان داشت، از باب وسيله، بايد آن را كسب كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.