-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از تجسم اعمال در قيامت، كه با اثبات بقاي انرژي و تبديل ماده به انرژي و بر عكس صورت ميپذيرد چيست؟ و چگونه انجام ميگيرد؟

تجسم اعمال در قيامت، از آيات متعدد قرآن كريم استفاده ميشود; مانند: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُوَّ أَمَدَا بَعِيدًا...;(آلعمران،30) روزي كه هر كس آنچه را از كار نيك و بد انجام داده حاضر ميبيند و دوست ميدارد، ميان او آنچه از كارهاي بد انجام داده، فاصلة زماني زيادي باشد...، وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلاَيَظْـلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ;(كهف،49) گنهكاران در روز رستاخيز، تمام كارهاي گذشتة خود را در برابر خود حاضر ميبينند و خداوند به هيچ كس ستم نميكند.، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه # وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُو ;(زلزال،7ـ8) هر كس اندكي كار نيك يا بد انجام دهد، خود آن كار را خواهد ديد.، وَ لاَتُجْزَوْنَ إِلآمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ;(يس،54) جزاي شما، كارهايي است كه انجام ميدهيد.

برخي از مفسران در صدد تبيين مسألة تجسم اعمال، از نظر علمي برآمده، آن را از طريق اصل فيزيكي تبديل ماده به انرژي و بالعكس تبيين كردهاند و چنين گفتهاند: براي اثبات امكان تجسم اعمال گذشته، ميتوان از اصول مسلم فيزيك امروز استفاده كرد; زيرا از نظر علم فيزيك، مسلم است كه ماده، تبديل به انرژي (جسم تبديل به نيرو) ميشود، چه اين كه آخرين نظريه درباره ماده و انرژي اين است كه ماده و نيرو دو مظهر از يك حقيقت هستند و ماده، انرژي متراكم و فشرده است كه در شرايط معيني به نيرو تبديل ميگردد، گاهي انرژي نهفته در يك گرم ماده، معادل با قدرت انفجار متجاوز از سي هزار تن ديناميت است. نتيجه اين كه ماده و انرژي، جلوههايي از يك حقيقت هستند و با توجه به عدم فناي انرژي و ماده هرگز مانعي نخواهد داشت كه نيروها و انرژيهاي پخش شده بار ديگر به حالت تراكم درآيند و حالت جرمي و جسمي به خود بگيرند و نيروهايي كه در راه اصلاح و درستكاري يا در راه جور و ستم به كار برده شدهاند به حالت فشرده درآيند و به صورت جسماني خاص در روز رستاخيز مجسم گردند و در صورتي كه اعمال نيكي باشند به صورت نعمتهاي جالب و زيباي مادي و اگر اعمال بد و شري باشند، در قيافة وسايل شكنجه و عذاب مجسم گردند.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 383، دارالكتب الاسلامية.)

به نظر نميرسد اين تبيين براي تجسم اعمال كامل باشد زيرا اولاً، كارهاي نيك و بد آدمي يك صورت ظاهري و ناسوتي دارد و يك صورت باطني و ملكوتي. تجسم اعمال مربوط به صورت باطني و ملكوتي است.(ر.ك: چهل حديث، امام خميني;، ص 437، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;.) در صورت ملكوتي، ماده و انرژي و تبديل آن دو به يكديگر مطرح نيست.

ثانياً، راز مهمّ تجسّم اعمال آن است كه عقيده، اخلاق و عمل در روح انسان راه پيدا ميكند و در پرتو تحوّل جوهري از حال به ملكه و از آن جا به صورت نوعي و فصل مقوّم راه يافته و از اين رهگذر بهرهاي از دوام يافته، در قيامت با تصوير الهي به صورتهاي متناسب تجلّي ميكند.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 1، ص 93، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات / تسنيم، آيت اللّه جوادي آملي، ج 2، ص 9ـ478 و 500، مركز نشر اسرأ.)

ثالثاً، بر فرض پذيرش اصل فيزيكي تبديل ماده به انرژي و بر عكس، اين اصل مربوط به دنيا است نه آخرت، ماده آخرت ويژگيهايي دارد كه مادة دنيايي ندارد مانند سخن گفتن اعضاي انسان، حيات و شعور داشتن آنچه در قيامت هست.(ر.ك: سورة نور، 24 / سورة يس، 65 / سورة عنكبوت، 24.)

بنابراين، تجسّم اعمال; يعني هر كرداري كه انسان انجام ميدهد، خواه خوب باشد و خواه بد، يك صورت دنيوي دارد كه ما آن را مشاهده ميكنيم و يك صورت اخروي دارد كه هم اكنون در دل و نهاد عمل نهفته است و روز رستاخيز پس از تحولاتي كه رخ ميدهد، شكل دنيوي خود را از دست داده و با واقعيت اخروي خود جلوه ميكند و باعث لذت يا آزار صاحب آن ميشود.(ر.ك: منشور جاويد، آيت اللّه سبحاني، ج 9، صص 406ـ425، انتشارات مؤسسة سيد الشهدأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.