-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31674 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هدف انسان از زندگي جاودان در آن جهان چيست

انسان علاقة فراواني به زندگي جاويدان دارد; تمايل به زندگي دائم، با سرشت بشر آميخته شده، در نهاد انسانها، ريشة فطري دارد. انسان از مرگ ميترسد و يك عامل وحشت از مرگ، ميل به زندگي جاودان است، هدف انسان، زندگي هميشگي است كه اين هدف در قيامت تحقق پيدا ميكند.

نيكوكاران در بهشت، براي هميشه از نعمتهاي الهي بهرهمند هستند. انواع نعمتها بر اثر اعمال نيكي كه در دنيا انجام دادهاند، براي آنها فراهم شده، نه رنجي در آن است، نه تكليفي، نه ضعف و سستي، و نه عجز و ناتواني و خستگي و ملال; هرچه هست لذت است; لذتي كه با لذتهاي دنيا مقايسه شدني نيست. انسان هرچه در بهشت بخواهد، فوري براي او فراهم ميشود. ارادة انسان بهشتي، مانند اراده الهي ميشود، تا چيزي طلب كند يا به قلب خود خطور دهد، در دست رس او قرار ميگيرد. در آن جا نعمت هايي است كه مانند آن در دنيا به چشم نديده، به گوشاو نرسيده و به قلب او هم خطور نكرده است; اين چنين زندگي، آرزوي هر فردي است و بهترين هدف هر انسانيمي باشد.

قرآن در آيات فراواني، به موضوع جاويد بودن زندگي آخرت اشاره فرموده، دو نمونه را يادآور ميشود:

1. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُو يُدْخِلْهُ جَنَّـَتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاْ ئَنْهَـَرُ خَـَـلِدِينَ فِيهَا وَذَ َلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ; (نسأ،13) هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، خداوند، وي را در باغهايي از بهشت، وارد ميكند كه همواره آب از زير درختانش جاري است; جاودانه در آن ميمانند، و اين پيروزي بزرگي است.

و نيز ميفرمايد: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُو يُدْخِلْهُ نَارًا خَـَـلِدًا فِيهَا وَلَهُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ;(نسأ،14) و آن كس نافرماني خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاي او تجاوز نمايد، او را در آتشي وارد ميكند كه جاودانه در آن خواهد ماند، و براي او مجازات خوار كنندهاي است.

2. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ; # فِي جَنَّـَتٍ وَ عُيُونٍ ; # يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَـَبِلِينَ # كَذَ َلِكَ وَ زَوَّجْنَـَهُم بِحُورٍ عِينٍ ; # يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ;(دخان،50ـ55) پرهيزكاران در جايگاه امني قرار دارند، در ميان باغها و چشمهها، آنها لباس هايي از حرير نازك و ضخيم ميپوشند. در آيات بعيد ميفرمايد: آنها هر نوع ميوهاي را بخواهند در اختيارشان قرار ميگيرد و در نهايت امنيت به سر ميبرند، هرگز مرگي جز همان مرگ اول ]كه در دنيا چشيدهاند[ نخواهند چشيد، زندگي جاويد دارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.