-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چه راه هايي براي جلوگيري از منكرات اخلاقي و اجتماعي يك فرد پيشنهادمي كنيد؟
مسأله اي را كه مطرح فرموديد بسيار تأثر برانگيز و موجب تأسف فراوان است. از اينكه احساس مسئوليت نموده و به فكر راه حل مناسبي براي آن هستيد خوشحاليم. انشاء الله خداوند شما و همه كساني كه قصد خدمت به دين و نهادهاي مقدس ديني و انقلابي را دارند مؤيد فرمايد. در امور پنهاني و مخفي اولين قدم آن است كه بايد علم و يقين به مسأله پيدا كنيد و به صرف احتمال و سوء ظن اكتفا كنيد (اگر چه اينگونه مسائل در ارتباط با بسيج و مسجد كه مكانهاي مقدسي هستند از چنان حساسيتي برخوردار است كه حتي با احتمال در معرض اتهام بودن فرد نيز بايد از آن جلوگيري كرد و مانع حضور چنين افرادي گرديد ليكن نه با آبروريزي و اتهام بلكه با روشي مناسب و محترمانه) بلكه بايد شواهد قطعي و يقيني براي آن داشته باشيد. چنانچه در اين حد نمي توانيد شواهد قطعي ارائه كنيد لازم است با مسؤولين بالاتر بسيج كه احتمال همدستي با ايشان را ندارند مسأله را ابتدا به صورت غير حضوري يعني به صورت نامه يا تلفن مطرح كنيد و كار تحقيق در اين زمينه را با خود آنها واگذار نمائيد تا خودشان اقدام كنند. اگر ديديد نتيجه نداد و ايشان به فسق خويش ادامه مي دهند بايد با تدارك اسناد قطعي و شواهد يقيني و جمع آوري شاهدان عيني به مراجع ذي صلاح از ايشان شكايت كرده و به هر نحو ممكن جلوي اين منكر و فساد را بگيريد و نوجوانان بي پناه را از افتادن در اين دام نجات دهيد. باز هم تذكر مي دهم چنانكه بر اساس حرف ديگران و بدون شواهد عيني به اين نتيجه رسيده ايد لازم است ابتدا درباره قضيه خوب تحقيق كنيد. چه بسا ممكن است اين مسائل شايعاتي باشد كه افراد مغرض براي بد نام كردن بسيج به آن دامن مي زنند. امّا اگر خود عيناً شاهد قضيه بوده ايد و يا شواهد و قرائن كافي براي آن داريد وظيفه شرعي شما آن است كه از طريق صحيح و كم مفسده تر جلوي اين منكر زشت و نا پسند را بگيريد و راه آن هم جمع آوري اسناد گويا مانند شهادت افرادي كه به وقوع دقيق جرم شهادت مي دهند (ضبط آنها) تهيه عكس و يا فيلم - اقرار افرادي كه مورد استفاده قرار گرفته اند (ضبط حرفهاي آنها بصورت مفصل و تشريح شده)، در مرحله بعد گزارش ابتدائي بصورت تلفني، نامه به مسئولين رده بالاتر و در صورت ترتيت اثر ندادن ارسال نامه به رده بالا و بالاتر و ارسال عكس و يا فيلم به مسؤولين). در عين حال در صورتي كه نسبت به مسأله يقين داريد و مي توانيد نام و آدرس پايگاه را همراه با نام و مشخصات دقيق مسؤول ياد شده به اين واحد ارسال كنيد، تا به طور محرمانه مسأله پيگيري شد. در پايان مجدداً توفيقات روز افزون شما را از درگاه حضرت حق خواستار و به دقت نظر و خيرخواهي شما آفرين مي گوييم اميد داريم كه حساسيت ديني شما با دقت و تدبير عقلايي ؟؟؟؟؟ همراه باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.