-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31805 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آزمايش الهي از چه ويژگيهايي برخورداراست؟

تفاوتآزمايش هاي ما با آزمايش هاي الهي در اين است كه آزمايش هاي ما براي شناخت بيشتر و رفع ابهام وجهل است ولي آزمايش هاي الهي درواقع همان (پرورش و تربيت) ميباشد، واين همان مطلب مهم وويژگي اساسي آزمايش هاي الهي است، اين نكته يك قانون و قاعده كلي وسنت دائمي خداوند متعال است كه براي شكوفا كردن استعدادهاي نهفتة انسان ها (ازقوه به فعل رساندن آنها) ودرنتيجه، تربيت انسانها، آنها را آزمايش مي كند، همانطور كه فولاد را دركوره مي گيرند تا آن را مستحكم وآبديده كنند، خداي متعال نيز ما را دركورة حوادث سخت پرورش مي دهد تا مستحكم ومقاوم گرديم.

درقرآن كريم متجاوز از بيست مورد امتحان، به خداي متعال نسبت داده شده كه بيانگر همين مطلب وقانون كلي مي باشد مانند اين آيه شريفه كه مي فرمايد : وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور 1 (آنچه را شما درسينه داريد مي آزمايد تا دلهاي شما كاملاً خالص گردد واو به همة اسرار درون شما آگاه است)

حضرت اميرمؤمنان عليع درزمينه فلسفه امتحانات و آزمايشات الهي مي فرمايند : وإن كان سبحانه اعلم بهن من انفسكم ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب 2 (گرچه خداوند به روحيات بندگانش از خودشان آگاه تر است ولي آنها را امتحان مي كند تا كارهاي خوب وبد كه معيارپاداش و كيفر است ازآنها ظاهر گردد). يعني صفات دروني انسان نمي تواند به تنهائي معيار ثواب وعقاب باشد وخداوند متعال به وسيلة آن ما را عقاب كند يا به ما ثواب دهد. مگر زماني كه اين صفات دروني درلابه لاي اعمال ما ظاهر شود، فلذا ماراآزمايش مي كند تا آنچه را كه در درون داريم آشكار كنيم ومستحق پاداش يا كيفر گرديم.

پس اگر آزمايش هاي الهي نبود هيچ استعدادي شكوفا نمي شد، وهر ثواب وعقابي بي دليل بود واصلاً خلقت انسان بدون فايدهبه نظر مي رسيد.3(1) سوره آل عمران/154

(2) نهج البلاغه، كلمات قصار،جمله93

تفيسر نمونه،ج1،ص526،با استفاده ازكتاب صدوهشتادپرسش وپاسخ تفسير نمونه،ص543و544

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.