-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31818 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وقتي كه در روز قيامت خوب و بد معلوم شدند و بدها را به جهنم فرستادند و خوبها به بهشت آمدند مي گويند امام هاع با مردم زندگي مي كنند. لطفاً بطور كامل شرح دهيد.آنچه را كه اجمالاً در پاسخ سؤال شما متذكر مي شويم اين است كه بهشت داراي مراتب ودرجات است، مثلاً بهشت معمولي غير از بهشت عدن است وبهشت عدن غير از رضوان الله است. ائمه معصومين در بالاترين درجه از درجات قرب الي الله قرار دارند.وبهشت آنها اختلاف زيادي با ديگران دارد. بگونه اي كه اصلاً قابل مقايسه نيست ليكن اين به آن معني نيست كه فيض وجود آنان به كساني كه درمراتب پايين تر بهشت قرار دارند نمي رسد بلكه سيماي آنان براي مؤمنين ظاهر و آشكار مي شود بگونه اي كه گويا آنان همنشين مؤمنين هستند و ظهور اين سيما براي مؤمنين از مظاهر والاي نعمتهاي بهشتي است كه شايد با ديگر نعمتهاي بهشت قابل مقايسه نباشد، اين نكته را متذكر مي شويم كه درعالم آخرت زندگي به معني دنيايي آن معني ندارد. درقرآن مجيد درمورد دوستان بهشتي آمده است : ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وحسن اولئك رفيقاً1 (و كسي كه خدا و پيامبر را اطاعت كند(درروزرستاخيز) همنشين كساني خواهد بود كه خدا نعمت خود را برآنها تمام كرد : چون پيامبران و صديقان و شهداء وصالحان، وآنها رفيقهاي خوبي هستند.

مفسرين بزرگوار درشأن نزول آيه چنين مي نويسند :

يكي از صحابه پيامبرصبه نام ثوبانكه نسبت به حضرت محبت وعلاقه شديدي داشت، روزي با حال پريشاني خدمتش رسيد پيامبر اكرمص از سبب ناراحتي او سؤال نمود درجواب عرض كرد زماني كه از شما دور مي شوم وشما رانمي بينم ناراحت مي شوم، امروز در اين فكر فرو رفته بودم كه فرداي قيامت اگر من اهل بهشت باشم مسلماًدر مقام وجايگاه شما نخواهم بود وبنابراين شما راهرگز نخواهم ديد واگر اهل بهشت نباشم تكليفم روشن است، وبنابراين درهر حال ازدرك حضور شما محروم خواهم شد، با اين حال چرا افسرده نباشم؟ آيه فوق نازل شد وبه اينگونه اشخاص بشارت داد كه افراد مطيع پرودگار در بهشت نيز همنشين پيامبران وبرگزيدگان خدا خواهند بود، سپس پيغمبر اكرمص فرمود: به خداسوگند، ايمان مسلمان كامل نمي شود مگر اينكه مرا از خود و پدر ومادر وهمه بستگان بيشتر دوست بدارد ودر برابر گفتار من تسليم باشد نتيجه پيروي خدا دوستي با چهار گروه در بهشت است :

ا. انبياء 2.صديقين 3.شهداء 4.صالحان.

واين موضوع از لطف و مرحمت خدا است ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليماً 2

بنابراين درعالم آخرت مؤمنين وبهشتيان با انبياء، صديقين كه مصداق كامل آنها ائمه معصومين هستند وشهدا، وصالحان همنشين هستند.

انشاء ا...خداوند به مانيز چنين روزيهايي را مرحمت فرمايد.)و(2) سوره نساء/69و70

معاد يا آخرين سير تكاملي انسان،نوشته غلامرضا سلطاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.