-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31891 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چگونه مي شود خدائي كه ديده نمي شود را به فردي كه ايمان ضعيفي دارد، اثبات كرد؟اينكه چگونه مي شود به خدايي كه ديده نمي شود ايمان آورد و يا اينكه اگر خدايي هست پس چرا ديده نمي شود، همواره از معروفترين اشكالات در زمينه خداشناسي بوده است، و پاسخ به چنين شبهه اي بسيار روشن است.

اولاً : هر چيزي كه با چشم ديده نشود، عقلاً و منطقاً نمي توان گفت كه وجود ندارد.

ثانياً : مگر همه موجودات عالم با چشم قابل رؤيت هستند، در گذشته هاي نه چندان دور، كسي از وجود امواج راديويي و نيروي حرارتي و انرژي هاي گوناگون كه امروزه در زندگي بشر كاربرد فراوان دارند، خبر نداشت اما علم و دانش بشري وجود آنها را اثبات كرده است. حال بايد پرسيد نيروي جاذبه زمين را چگونه ثابت مي كنيم؟ انرژي برق تا به نور و گرما و برودت و حركت تبديل نشود آيا قابل رؤيت است؟ اصولاً نيروها و انرژي ها شكل مادي ندارند تا بتوان آنها را ديد، پس چگونه ثابت كنيم كه هستند و وجود دارند؟ مسلماً از اثري كه در عالم به جا مي گذارند وجودشان اثبات مي گردد.

حال كه چنين است آيا مي توان جهان با اين عظمت و با اين همه شگفتي را مشاهده كرد و از علت پيدايش آن سؤال نكرد؟ چگونه است كه وجود تابلويي بر ديوار، ذهن ما را متوجه نقاش آن اثر مي كند، ولي اين همه آثار و نشانه هاي زيبا در عالم خلقت، ذهن ما را متوجه خالق آنها نمي كند؟ گاهي چنين به نظر مي رسد، كساني كه منكر وجود خدا مي شوند، براي شانه خالي كردن از بار تكليفي است كه در صورت ايمان و اعتقاد به خدا بايد متحمل شوند، گرچه چنانچه ايمان هم نياورند تكليف از آنها ساقط نميگردد، و گرنه هيچ انسان خردمند و عاقلي نيست كه اين نشانه ها را ببيند و پروردگار عالم را منكر شود.

نكته قابل ذكر اينست كه موضوع اثبات و تفهيم وجود خداوند رحمان بايد با دقت و ظرافت خاصي صورت گيرد و ميزان سن و معلومات و سواد و درك و آگاهي فرد مورد نظر را، مورد توجه قرار داد.

اما دلايل اثبات وجود پروردگار متعدد است، و ساده ترين و روشن ترين راه براي اين منظور استفاده از برهان نظم است.

برهان نظم : نظم به معناي هماهنگي و ارتباط ميان اجزاء و اعضاي يك پديده است به گونه اي كه اين ارتباط بين اجزاء و اعضاء هدفي را دنبال كند مانند هماهنگي و نظمي كه ميان اعضاي بدن هر يك از موجودات عالم از جمله بدن يك انسان سالم وجود دارد. اين هماهنگي و تناسب ميان هر عضو وكاري كه بايد انجام گيرد نيز وجود دارد. هيچ انسان خردمندي باور نمي كند كه اين همه ظرافت و دقت كه در خلقت هر چيزي بكار رفته، خودبخودي و تصادفي بوده است. نظمي كه در كل عالم برقرار است، از حركت كُرات و رفت و آمد شب و روز و چگونگي پديده بارش و حركت ابرها گرفته(1) تا هماهنگي ونظمي كه در اندامهاي يك گل و حتي يك حشره وجود دارد، آيا مي توان باور كرد هر يك از موجودات تصادفي داراي شكل و كار مخصوص به خود شده اند، يا اينكه آفريدگاري بس دانا و توانا خالق و هدايت گر همه چيز است. نيوتن مي گويد : ما با مطالعة ساختمان گوش و چشم مي فهميم كه سازنده گوش، قوانين مربوط به صورت را كاملاً مي دانسته و سازندة چشم از قوانين پيچيدة مربوط به نور و رؤيت، با خبر بوده است. و از مطالعة نظام آسمانها به حقيقت بزرگي كه آنها را با نظم مخصوصي اداره مي كند، پي مي بريم.(2)

لازم به ذكر است كه موضوع اعتقاد و ايمان به خداوند عزوجل از آن موضوعاتي نيست كه مورد بي توجهي و غفلت قرار گيرد، لذا براي دستيابي به ايماني قلبي و يقيني، بايد تلاش و كوشش جدي كرد؛ چرا كه سعادت دنيا و آخرت انسان در گرو همين و ايمان و اطاعت از پروردگار است، لذا مطالعه و تحقيق و تفكر در اين باره، لازم و ضروري است. به شما پرسشگر محترم پيشنهاد مي گردد جهت كسب اطلاعات بيشتر به مجموعه كتب درسهايي از قرآن، آقاي محسن قرائتي وكتاب هستي بخش، شهيد هاشمي نژاد مراجعه فرماييد.

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه بقره / آيه 164

2. دايرة المعارف فريد وجدي، ج10، ص448، بنقل از كتاب اصول دين چاپ هيأت تحريريه اصول دين

* هستي بخش، عبدالكريم هاشمي نژاد

* اصول دين، علامه طباطبايي

تفسيرنمونه، ج18، آيات27 و 28 سوره مباركه فاطر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.