-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31893 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مي خواستم بپرسم ما آدمها در اين دنيا چند صباحي بيشتر زندگي نمي كنيم و بعد به بهشت يا جهنم مي رويم، اما تا كي در بهشت و جهنم مي مانيم وبالاخره آيا آنجا هم پاياني دارد؟ لطفاً توضيح دهيد.خداوند متعال، هر كس را كه داخل بهشت فرمايد بلاشك ديگر او را خارج نخواهد فرمود و بهشت مقرّ ابدي اوست جَزائُهُم عندَ ربِهم جنات عَدْنٍ تجري مِن تحتهَا الانهارُ خالدين فيها ابدا (1) و براي مدت آن انتهايي نخواهد بود. و اما آنهايي كه داخل جهنم مي شوند پس اگر ذره اي ايمان در دل آنها باشد، عاقبت آنها را بيرون مي آورند و به بهشت داخل مي نمايند و در جهنم نمي مانند، مگر كفار و منافقين. و براي مدت توقف آنها در جهنم نهايتي نخواهد بود. وَ ماهُم بِخارِجينَ مِنَ النَّار(2) و اگر كسي بگويد كه عذاب هميشگي در مقابل اعمال جزئيه متناهيه كه در مدت عمر كوتاه خود در دنيا نمودند، خلاف عدل است، جواب ميگوييم كه داخل شدن در جهنم در مقابل گناهان جزئيه صادره از آنها نيست، بلكه در مقابل يك امر ثابتي است كه در دنيا كسب نمودند و هيچ وقت زايل شدني نيست. و آن عبارت از كفر و عناد و شقاوت ذاتيه است. امام صادق( فرمودند : جز اين نيست كه اهل آتش هميشه در آتش هستند براي اينكه نيّت آنها در دنيا چنين بود كه اگردر دنيا هميشه باشند هميشه در كفر و گناهكاري باشند، و نيز اهل بهشت هميشه در بهشت هستند چون كه نيّت آنها در دنيا اين بود كه اگر هميشه در دنيا باشند، هميشه با ايمان و مطيع باشند. پس نيّتها تنها سبب داخل شدن بهشتيان در بهشت و جهنميان در جهنم است. (3)

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركة بينه / آيه8

2. سوره مباركه بقره / آيه 167

3. بحار، ج70،ص209

* 82 پرسش ، شهيد دستغيب، ص102

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.