-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا جامعة انساني رو به تكامل مي رود يا تنزل؟

به نظر مي رسد جوامع بشري اگر چه كم و بيش، با فرازها و نشيب ها رو به رو است، ليكن در مجموع به سوي تكامل پيش مي رود. اين تكامل هم تكامل مادي و علمي است و هم تكامل معنوي و اخلاقي. البته اين بدان معنا نخواهد بود كه تك تك انسان هاي امروزي، از انسان هاي گذشته متكامل تر باشند.

عده اي از مفسران و متفكران اسلامي همانند علامه سيد محمد حسين طباطبايي، شهيد مرتضي مطهري، محمد رشيد رضا، سيد قطب و شهيد محمد باقر صدر با تمسك به آياتي از قرآن اين نظر را ابراز داشته اند، همانند:

1ـ در زبور پس از آن كتاب، نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته من به ميراث مي برند.(1) سخن ما دربارة بندگان و فرستادگان ما از پيش چنين بود كه آنان ياري مي شوند و سپاهيان ما و نيروهاي حق پيروز خواهند شد.(2)

3ـ زمين از آن خداوند است و آن را به هر كه از بندگانش كه بخواهد مي دهد و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است.(3)

آيات گوياي اين حقيقت است كه آينده جهان با پرهيزكاران است و رهبري جامعة بشري در آينده در دست صالحان قرار خواهد گرفت؛ يعني به رغم جولان دائمي باطل، در آينده بشريت، تكامل معنوي (افزون بر تكامل مادي) نهفته است و اين تكامل بستر ساز پيروزي سپاه حق مي گردد و آنان پيروز خواهند شد.

بنابراين جوامع بشري همواره به سوي كمال و تعالي قدم بر مي دارد تا زماني كه تكامل به نقطه اوج خود دست يابد. به اين معنا كه در آخر زمان وقتي صالحان، حاكم زمين مي شوند، آمادگي پذيرش حكومت صالحان درون مردم ايجاد شده است.

زمان حضرت عيسي(ع) در صدد خوبي ها و نيك كرداري بيش از زمان حضرت موسي(ع) بود. زمان پيامبر اسلام(ص) بيش از زمان هاي گذشته و زمان حكومت امام زمان بيش از زمان پيامبر و امامان(ع) جامعه به سوي تكامل و صعود گام بر مي دارد. بدين جهت پيشوايان اسلام از آينده خبر داده و فرموده اند كه در زمان امام مهدي(عج) عقول مردم تكامل پيدا مي كند و از امنيّت فراواني بهره مند مي شوند و صفا و صميميت و مكارم اخلاقي بيش از تمامي سده هاي گذشته رشد مي كند.

براي اطلاع بيشتر رجوع شود به :

1ـ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ.

2ـ دايره المعارف بزرگ اسلامي، ج 2، ص 134 ـ 136.

پي نوشت ها:

1. انبيا (21) آية 105.

2. صافات (37) 173ـ 171.

3. اعراف (7) آية 128.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.