-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3209 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد خواب و تعبير آن توضيح دهيد.(پ)

يكي از دلايل استقلال و اصالت روح خواب است، خصوصاً هنگامي كه با رؤياهاي صادقه همراه شود. اما خواب ديدن چيست؟ عقل و ادراك بشر نسبت به تفسير و تحليل خواب عاجز است و خواب ديدن تفسير مادي ندارد.

در عالم خواب ارتباط روح و جسم ضعيف ميشود، در نتيجه روح حقايق بيشتري را درك و حتي حوادثي مربوط به آينده را كشف خواهد كرد.

پيامبر اكرم(ص) فرمود: رؤيا بر سه قسم است:

1- گاهي بشارتي از ناحيه خداوند است.

2- گاه وسيله غم و اندوه از سوي شيطان.

3- گاه مسائلي است كه انسان در فكر خود (در روزها و هنگام بيداري) ميپروراند و آنها را در خواب ميبيند.(1)

بعضي از دانشمندان قسم چهارمي بر اين خوابها افزودهاند و آن خوابي است كه نتيجه مستقيم وضع مزاجي و جسماني انسان است؛ يعني خوردن بعضي از غذاها و يا داشتن بعضي از صفتها در چگونگي خواب اثر ميگذارد.

فلاسفه تفسير ديگري براي خواب دارند. آنها ميگويند: خواب و رؤيا بر چند قسم است:

1- خوابهاي مربوط به گذشته زندگي و اميال و آرزوها كه بخش مهمي از خوابهاي انسان را تشكيل ميدهد.

2- خوابهاي پريشان و نامفهوم كه معلول فعاليّت توهم و خيال است (اگرچه ممكن است انگيزههاي رواني داشته باشد).

3- خواب هايي كه مربوط به آينده است و از آن گواهي ميدهد.

شك نيست كه خوابهاي مربوط به زندگي گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هايي كه انسان در طول زندگي خود ديده است، تعبير خاصي ندارند.

هم چنين خوابهاي پريشان و به اصطلاح اضغاث احلام كه نتيجه افكار پريشان ميباشد و همانند افكاري است كه انسان در حال تب و هذيان پيدا ميكند. نيز تعبير خاصي نسبت به مسائل آينده زندگي نميتواند داشته باشد.

اما خوابهاي مربوط به آينده دو گونه است:

قسمتي خوابهاي روشن ميباشند كه تعبيري نميخواهند و گاهي بدون كمترين تفاوتي در آينده تحقق ميپذيرد.

دوّم خواب هايي است كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهني و روحي تغيير شكل يافته و نيازمند به تعبير است.(2)

چگونه تشخيص دهيم رؤيايي كه ديدهايم صادقه است يا از انواع ديگر؟

غالباً انسان متوجه نميشود خوابي كه ديده، از خوابهاي صادقانه است يا نه، به همين خاطر بسياري از خواب هايي را كه واقعي ميپندارد، واقعي نيستند و از نوع تخيّلات يا تفكرات و وقايع روزانه يا گذشتهاند. اما گاهي انسانها به واسطه حس دروني يا ضمير نا خودآگاه متوجه ميشوند كه اين نوع خواب با خوابهاي معمولي تفاوت داشته و به نوعي با حقيقت در ارتباط است. در چنين صورتي خصوصاً اگر ناگوار باشد، به جز نزد عالم دانا بيان نكند و خود يا ديگران كه به علم تعبير خواب شناخت ندارند آن را تفسير نكنند.

رسول خدا(ص) فرمود: خواب مؤمن بين زمين و آسمان در بالاي سر بيننده خواب معلق ميماند تا آن كه تعبير نمايد يا اين كه به ديگري بگويد و او برايش تعبير كند. زماني كه تعبير شد، به كنار انسان فرود ميآيد و انجام ميشود، پس خواب هايتان را جز به افراد عاقل و دانا نگوييد.(3)

در هر حال رؤياي صادقه در انسان اثر مثبت ميگذارد و يكي از علائم آن اين است كه گويي انسان آن واقعه نيكو را در بيداري ديده يا از نوعي مكاشفه حكايت ميكند. طبق گفته حديث چنين خواب با بشارت الهي همراه است.

انسانها به دليل دل مشغوليهاي دنيوي از ديدن رؤياي صادقه محرومند و بيشتر خواب هايي كه ميبينند، از اقسام ديگر است. البته اگر ناگوار باشد، آن را به كسي بازگو نكند و صدقهاي بدهد تا به آن حادثه يا مشابه آن مبتلا نشود.

پي نوشتها:

1. بحارالانوار، ج 14، ص 441.

2. تفسير نمونه، ج 9، ص 315، با تلخيص.

3. بحارالانوار، ج 58، ص 174، حديث 33

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.