-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:322 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

علت بي تفاوتي و عدم توجه به وضعيت رفاهي، فرهنگي، شغلي و معنوي جانبازان چيست؟
متأسفانه عليرغم سفارشات و توصيه هاي مؤكّد حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در خصوص اين عزيزان، ما شاهد برخي بي تفاوتيها و كم توجهي ها چه در مسائل رفاهي و معيشتي و چه در مسائل فرهنگي و اجتماعي نسبت به اين عزيزان مي باشيم كه پاره اي از آنان مانند مسائل رفاهي، معيشتي، مربوط به دستگاههاي دولتي و مسؤولين مربوطه از جمله بنياد جانبازان و مستضعفين مي باشد كه بايد آنها در اين خصوص جوابگو باشند. اما برخي از اين مسائل مانند شأن و منزلت اجتماعي و جايگاه معنوي جانبازان در جامعه، مربوط به جامعه مي شود كه اين خود نيازمند بررسي و تحقيق از منظر جامعه شناختي به اين موضوع مي باشد كه بصورت مختصر مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- روند تغيير ارزشها از سال 1368 به بعد: پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران باز سازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد بگونه اي كه توسعه نتايجي از قبيل تغيير ارزشها را در پي داشت به اين بيان كه: اقدامات اقتصادي نظير تغيير نرخ ارز و تورم موجب كاهش درآمد واقعي و قدرت خريد مردم گرديد. همچنين با ابزار مختلف (واردات، تبليغات، مراكز تجاري...) يك فرايند قويِ توليدِ نياز در مردم در پيش گرفته شد. در نتيجه اين دو امر، سطح نيازهاي غالب مردم بالاتر از سطح درآمدشان قرار گرفت و مردم در ارضاي نيازهايشان با موانع اساسي روبرو شدند. در نتيجه ارضاي نيازهاي توليد شده و از آن مهمتر و سيله ارضاي آن نيازها، يعني درآمد و پول برايشان با ارزش شد. و از آنجا كه درآمد واقعي نيز كاهش يافت، دستيابي به درآمد بيشتر و پول، بيش از حد معمول با ارزش شد. از طرف ديگر عوامل مانند: نمايش ثروت قشر بالا و تسهيلاتي كه براي قشر بالا فراهم آمد، گرايش بارز مديران دولتي به تجملات و ظواهر، و تغيير آتمسفر كل جامعه موجب شد كه مردم ارزش هاي جديد را تأييد شده ( هنجار) و جستجوي پول براي ارضاي نيازهاي جديد را درست و مشروع ببينند. بنابراين پول جزئي به يك ارزش غالب تبديل شد و حداقل در مورد بيشتر كساني كه پول و درآمدشان كم بود، و كفاف ارضاي نيازهايشان را نمي داد ارزشهاي ديگر را تحت الشعاع قرار داد. در نتيجه اين فرايندها ارزشهاي اجتماعي از سنتي به سوي مدرن، از ساده زيستي به تجمل، از كمك و همياري و ايثار و گذشت براي جامعه به سودجوئي فردي و از ارزش قناعت به ارزش ثروت و از انسجام و فردگرايي و از ارزشي دين و خدا به ارزش پول و دنيا، حركت كرده اند، {V(ر.ك: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، فصل 4-8-3 يا: آناتومي جامعه، ص 522)V}. 2- تهاجم فرهنگي توسط دشمنان نظام اسلامي و با استفاده از عناصر داخلي وابسته از طريق برخي مطبوعات و روزنامه در جهت نهادهاي انقلابي، سپاه، بسيج و تضعيف ارزشهاي اسلامي مانند روحيه شهادت طلبي، جانبازي و ايثارگري و...، براي مساعد نمودن زمينه هاي لازم در جهت استحاله ارزش هاي اسلامي و جايگزين نمودن ارزش ها و الگوهاي غربي از طريق القاي شبهاتي مانند: چرائي استمرار جنگ بعد از فتح خرمشهر، حذف امتيازات سهميه هاي ايثارگران در مؤسسات آموزشي و... 3- در كنار عوامل فوق، نبود يك برنامه منسجم فرهنگي، عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سر در گمي مسؤولان امور فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با مسائل فرهنگي، كم كاري رسانه هايي مانند صدا و سيما و مطبوعات در دفاع از ارزشهاي اسلامي و انقلابي و توليد برنامه هايي كه نشان دهنده اهميت جايگاه جانبازان براي جامعه و بيان كننده تلاش ها و رشادت هاي اين عزيزان در حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و ساير دستاوردهاي انقلاب باشد، همگي در به وجود آمدن اين موضوع مؤثر مي باشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.