-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3226 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خواندن مديحه و مرثيه به چه نكات اصلي بايد توجه كرد و از چه چيزهايي بايد پرهيز نمود؟

از جمله برنامههايي كه توسط امامان معصوم مورد تشويق قرار گرفته ( تا از اين طريق، خاطر? رشادتها و مظلوميتهاي شهداي كربلا و فرهنگ عاشورا زنده بماند) سرودن مدح و مرثيه است.

مداحان اهل بيت، كه با ذكر مصيبت و ذكر فضايل خاندان وحي مجالس حسيني را گرم نگه مي دارند و اشك عاشقانه شيعيان آل الله را جاري ميسازد، از عوامل بقاي فرهنگ عاشورايند.(1)

فلسفه اساسي مداحي و مرثيه خواني ، ترويج خوبيها و تبيين روحيههاي والاي شهيدان كربلا و دميدن روح تعهد و حماسه در شيعه است. در اين راستا مداح و مرثيه خوان بايد با گذراندن آموزش هاي لازم، نسبت به گزينش شعرهاي خوب و پر معنا، مطالعه مقتلهاي معتبر و منابع تاريخي، پرهيز از غلو و مبالغه و حرفهاي غير قابل قبول و دروغ اهتمام ورزد. در كنار اين ها از صداقت و خلوص در مسير خدمت به امام حسين (ع) بايد نام برد تا مديح در دلها موثر واقع شود.(2)

در مجموعنكات زير در خصوص مديحه و مرثيه بايد مورد مراعات قرار گيرد.

1 - محتواي اشعار ، بايد از متانت ، دقت، اعتبار و استناد برخوردار باشد. نيز از حرفهاي سست و بي مدرك، يا دروغ و جعليات و مطالب ضعيف و توهينآميز نسبت به معصومان، به شدت بايد پرهيز كرد.

2 - از آن جا كه شعر مدح و مرثيه، عامل انتقال فرهنگ است، بايد سطح آن بالا و ارزشمند وعميق باشد تا به جامعه اسلامي و هواداران ائمه، بينش و بصيرت و عمق در فهم و فكر را بدهد.

3 - محتواي مراثي و مدايح، در عين حال كه بايد استوار و محكم باشد، نبايد چنان پيچيده شود كه براي شنوندگان و خوانندگان، گويايي و رسايي خود را از دست بدهد و نتواند با عام? خلق ارتباط برقرار كند.

4 - به بهانه دينيو مذهبي بودن نميتوان هر شعر ضعيفي را كه فاقد قوّت ادبي است، استفاده كرد، بلكه مدايح و مراثي بايد از قوّت ادبي برخوردار باشد تا در زماني كه مداح آن را ميخواند، به راحتي مورد قبول و منشأ اثر براي دلهايعاشقان حسين(ع) باشد.

5 - مداح بايد با استفاده شايسته از عواطف پاك مردم و جهت دادن به آن ها در مسير اهداف ائمه (ع) كه پاكي و تهذيب نفس و تحصيل تقوا است، حركت كند.

6 - مداح بايد هنگام مداحي در جهت تعميق محبتها و عشقهاي دروني به انسانهاي پاك و اسوه حركت كند.

در نهايت اينكه مداح و مرثيه خوان بايد محتواي اشعاري كه ميخواند مناسب با شأن مجالس ائمه اطهار(ع) باشد. در ضمن آن ها هم به صفات اخلاقي باشند تا اين صدا و شعر همراه با خلوص و عشق و به دور از دروغ و رياكاري در دلها ماندگار شود و هر چه بيشتر محبت حسيني را ترويج كند.

پي نوشت:

1 - جواد محدثي ، فرهنگ عاشورا، ص 410.

2 - همان، ص 411.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.