-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ما آنگونه كه همديگر را مشاهده ميكنيم نميتوانيم اجنه و فرشتهها را مشاهده كنيم؟در مورد اينكه چرا جن را نمي توانيم مشاهده كنيم بايد گفت ساختار خلقت آنها به نحوي است كه قابل ديدن نمي باشند و ناپيدا هستند.

تا اين اواخر كه موجودات زنده ذرهبيني كشف نشده بود، كسي باور نميكرد كه در يك قطه آب يا يك قطه خون، هزاران هزار موجود زنده باشد كه انسان قدرت ديد آن را نداشته باشد. همين الان نيز در اطراف ما انواع امواج صوتي, تصويري و ماهوارهاي وجود دارد كه ما قادر به ديدن آنها نيستيم اما آنها در فضاي اطراف ما وجود دارند و بوسيله دستگاهها از جمله تلويزيون، موبايل و راديو قابل استفاده ميباشد.

وقتي وضع جهان چنين باشد چه جاي تعجب كه انواع موجودات زنده اي در اين عالم وجود داشته باشند كه ما نتوانيم با حواس خود آنها را درك نكنيم. در قرآن نيز مشخصات زيادي براي اين موجودات ذكر شده است از جمله اينكه:

1ـ موجودي است كه از شعله آتش آفريده شده, برخلاف انسان كه از خاك آفريده شده است، خلق الجان من مارج من نار الرحمن، 15

2ـ گروهي از آنان مؤمن، صالح و گروهي كافرند. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك جن، 11

3ـ آنها داراي حشر و نشر و معادند و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا جن، 15

مشخصات ديگري نيز از جنيان در قرآن وجود دارد كه در صورت تمايل ميتوانيد به كتاب يكصدو هشتاد پرسش و پاسخ

برگرفته از تفسير نمونه مراجعه نمائيد و اطلاع بيشتري كسب كنيد.

در خصوص فرشتگان (ملائكه) نيز در قرآن فراوان ياد شده است. آيات زيادي در قرآن دربارة صفات، ويژگيها, مأموريتها و وظايف فرشتگان سخن مي گويد، حتي قرآن، ايمان به وجود ملائكه را در رديف ايمان به خدا و انبياء و كتب آسماني قرار داده است. و اين دليل بر اهميت اين مسأله است:

(آمن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون كل آمن بالله و ملائكه و كتب و رسله) پيامبر اسلام (ص) به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده، و مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان او و كتابها و رسولانش همگي ايمان دارند بقره، 285

قرآن مجيد ويژگيهايي را در مورد ملائكه ذكر كرده كه به برخي از آنها در اينجا اشاره ميكنيم:

1ـ فرشتگان موجوداتي عاقل و با شعورند و بندگان گرامي خدا هستند. بل عباد مكرمون انبياء، 26

2ـ آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصيت نمي كنند لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون انبياء، 27

3ـ آنها وظايف مهم و بسيار متنوعي از سوي خداوند بر عهده دارند:

گروهي حاملان عرشند حاقه، 17

گروهي فرشتگان قبض ارواحند اعراف، 37

گروهي مراقبان اعمال بشرند انفطار، 10 تا 13

گروهي مأمور عذاب و مجازات اقوام سركشند هود، 77

ويژگي هاي زيادي در قرآن در مورد ملائكه آمده كه مي توانيد به همان آدرس كتاب كه در قسمت قبل اشاره شد مراجعه كنيد.

در ادامه بايد عرض كنيم با اين اوصاف كه براي فرشتگان ذكر شد بايد گفت آنها موجوداتي مجرد كه از اجسام لطيفي آفريده شدهاند مي باشند، اجسامي مافوق اين ماده معمولي كه ما با آن آشنا هستيم و علت ديده نشدن آنها نيز در همين خصوصيات آفرينش آنها مي باشد!

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.