-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32287 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان به سبب افعال خلاف غير اراديش در خواب مؤاخذه نميشود. ولي آيا شيطان كه اقدام به فريب انسانها در خواب ميكند مورد كيفر و عذاب واقع ميشود؟بر اساس آنچه از آيات و روايات استفاده ميشود، دامنه فعاليّت شيطان در انسانها بسيار وسيع بوده به گونهاي كه حتي در خواب نيز ممكن است آنان را مورد القاءات و وسوسههاي خويش قرار دهد. به اين معنا كه از طريق نفس اماره انساني، الهامات و وسوسههاي خويش را در افكار و ذهنيت انسان وارد ميكند. در حديثي از پيامبر(ص) نقل شده است كه فرمود:

»فَاِنَّ الشَّيْطانَ يَجْري فِي بَني ادَمَ مَجْري الدَّمِ«

{P - كنزالاعمال، ج 5، ص 323. P}

همانا شيطان همانند خون در بدن انسانها جريان دارد

بنابراين ميدان تاخت و تاز شيطان وسيع بوده و آدمي بايد در تمامي لحظات به خداوند پناه ببرد چنانكه در دعاها ميخوانيم: »اِلهي لا تَكِلْنِي اِلي نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ اَبَداً«

از طرفي انسانها به سبب اعمال خوب يا بدي كه در عالم خواب انجام ميدهند، مورد ثواب يا عقاب نيستند اما شياطين به سبب القاءات و وسوسههاي خويش، به نفس انساني كه قبل از تزكيه شدن، زمينه پذيرش معاصي را دارد نفوذ پيدا ميكنند (زيرا ملكات نفساني اعم از ملكان حسنه و نيكو يا ملكات رذيله و زشت، به وسيله تحريك ملائكه يا شياطين فعال ميشوند) و بدين وسيله زمينه گمراهي انسانها را فراهم ميكنند. از اين رو مورد مؤاخذه و عذاب الهي قرار خواهند گرفت.

نكته مهمي كه در پايان، تذكراتش لازم است آن است كه تسلط و نفوذ شيطان در انسان به حدي نيست كه مانع اراده و اختيار انسان شود. چون در برابر الهامات شيطاني، الهامات رحماني نيز قرار دارد كه وجدان و فطرت انساني بدان حكم ميكند و انسان در بين اين دو نوع الهامات ميتواند هر يك را اراده كرده برگزيند. حدّ تسلط شيطان بر انسان تنها به صورت زينت دادن اعمال زشت و دعوت كردن به سوي آن است و بيشتر از آن كاري از او ساخته نيست. چنانكه در روز قيامت شيطان در پاسخ كساني كه او را سبب گمراهي خويش دانستهاند، ميگويد:

»خداوند به شما نويد وعده حق داد؛ من هم وعده دادم. وعده الهي راست بود در حالي كه من وعده خلاف به شما دادم. من كه بر شما مسلط نبودم - به زور شما را به جايي نكشناندم - من شما را فرا خواندم و شما به سرعت آن را پذيرفتيد. پس مرا ملامت و سرزنش نكنيد. بلكه خودتان را سرزنش كنيد...«

{P - ابراهيم، 22. P}

به اميد آن كه همگي ما از شرّ نفس اماره و شياطين جني و انسي به خداوند پناه برده و در پرتو عنايات حق تعالي از الهامات رحماني برخوردار گرديم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.