-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:323 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت كم رنگ شدن ارزش هاي ديني نزد اقشار جامعه چيست؟
اين مطلب كليت و عموميت ندارد، ليكن البته مواردي يافت مي شود كه فرمايش شما صحيح است و دلايل متعددي را مي توان براي آن نام برد كه به دو دسته عوامل دروني و عوامل بيروني تقسيم مي شوند: {Tالف) عوامل دروني يا داخلي:T} منظور عواملي مي باشند كه مربوط به عملكرد مسؤولان بوده و اين وضعيت را پيش مي آورند كه عبارتند از: 1- تحجّر، قشري گري و واپس گرايي. تحجر چيزي نيست جز دادن رنگ تقدس، اطلاق و جاودانگي به برداشت هاي محدود و ناقص بشري و مقدم داشتن عادات فكري و عاطفي بر منطق و حقيقت و اسلام ناب و اصيل. 2- برخي رفتارها و اقدامات ناشايسته بعضي از مديران، كارگزاران و مأموران دستگاه ها و نهادهاي دولتي و حكومتي كه ظاهري مذهبي دارند، ولي در حقيقت عمل درست ديني نداشته و موجب پيدايش تعارض و شكاف بين گفتار و عمل از ديدگاه توده مردم گشت و اين امر موجب بدبيني به ساير افراد مذهبي شد. 3- برخوردهاي نامطلوب و ناصحيح و همراه با زياده روي و افراط، بعضي از افراد مذهبي دلسوز در مقابله با ناهنجاري ها و منكرات در جامعه، موجب بدبيني به عموم افراد مذهبي شد. 4- كم كاري برخي از افراد مذهبي در نشان دادن چهره واقعي و محبت آميز اسلام و برطرف نمودن ديدگاه منفي ايجاد شده در عمل. {Tب ) عوامل بيروني يا محيطي:T} منظور عواملي مي باشند كه خارج از حيطه عملكرد مسؤولان بوده و منجر به وضعيت مذكور شده است: 1- تحول نسل در جامعه و به صحنه آمدن نسل جديدي كه باورها و يافته هاي آنان با افراد مذهبي متفاوت است، فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان و نيز بي توجهي و يا كم توجهي به ايجاد تغييرات اساسي و ريشه اي در نگرش خانواده ها به اصول و آداب تربيت نسل نو منجر به اين شكاف شده است. 2- وجود مشكلات اقتصادي و اجتماعي در جامعه و از مسؤولان حكومتي را باعث آن به حساب آوردن. 3- رشد و رواج ابزارهاي جديد اطلاع رساني و تبليغات در سطح جهان در دهه اخير و تشديد تلاش ابر قدرت استعماري آمريكا براي نفوذ فرهنگي و رواج فرهنگ آمريكايي در جهان موجب تغيير جو كلي فرهنگي در سطح جهان شده به گونه اي باعث افول ارزش ها و شكاف ميان دو قشر مذهبي و غيرمذهبي شده است (شكاف سنت و مدرنيته). 4- وجود تمايلات نفساني انسان و وسوسه هاي نفس اماره براي گريز از محدوديت هاي شرعي و ارتكاب شهوات و لذات، في نفسه عامل بدبيني و گريز افراد غيرمذهبي از افراد مذهبي مي باشد. 5- سازماندهي تهاجم فرهنگي توسط دشمنان نظام اسلامي براي تضعيف اسلام و ارزش هاي اعتقادي، ترويج و اشاعه دنياطلبي، تبليغ مستمر و گسترده سكولاريسم و لائيسيسم، نفي آرمان گراني، تحريك غرائز شهواني، حمله مستمر به مباني ارزش و پايه هاي اعتقادي، اشاعه چهره اي غيرواقعي و زشت و خشن از اسلام، تبليغ و ترويج تضاد ميان اسلام و آزادي، سوء استفاده از نارسايي ها، معضلات و ضعف هاي مديريتي و اجرايي براي حمله و هجوم به ماهيت اسلام و قوانين الهي، ايجاد روحيه يأس و نااميدي در مردم با ترويج غيرقابل اجرا بودن ارزش هاي والاي الهي در جامعه، تبليغ و ترويج ناكارآمد بودن تئوري حكومت ديني و تضعيف فرهنگ اسلامي و مباني عقيدتي و اشاعه اين نظريه كه دين متعلق به گذشته است. 6- عملكرد گروه هاي معاند نظام اسلامي در داخل، در جهت ايجاد بدبيني به افراد مذهبي از جمله مسؤولان و كاهش مشروعيت نظام. براي آگاهي بيشتر ر.ك: كتاب انقلاب و ارزش ها، علي ذوعلم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.